Hyppää sisältöön

Rantaluonnon tilaa parannetaan maanomistajien yhteistyöllä METSO-ohjelman uudessa hankkeessa

Julkaisuajankohta 16.2.2023 12.13
Uutinen
Kesäinen järvi, jonka molemmilla rannoilla kasvaa metsää.
© Janne Tolonen

Rantaluonnon tilaa parannetaan yhteistyössä kuntien ja muiden maanomistajien kanssa keväällä käynnistyvässä hankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO) ja se toimii Varsinais-Suomen alueella, erityisesti Salossa ja Uudessakaupungissa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.2.2023

Pienvesien, vesistöjen ja meren rannat lähiympäristöineen muodostavat elinympäristöjen verkostoja. Oma tärkeä roolinsa on niin pienillä puroilla kuin suuremmilla joilla ja järvilläkin. Ranta-alueilla elää ja niitä hyödyntää monipuolinen lajisto, ja alueilla on suuri merkitys myös laajemmin luonnon monimuotoisuudelle. Tällaisten rantaluontoverkostojen monimuotoisuutta parannetaan METSO-yhteistoimintaverkoston avulla Kuntien METSO-rantajatkumot -hankkeessa. 

–  Erityisesti rantaluonnon kohdalla tarvitaan luonnon monimuotoisuustyössä maanomistajien välistä yhteistyötä. Tässä hankkeessa lisätään alueellisten toimijoiden yhteistyötä sekä tuetaan maanomistajia omaehtoisessa luonnonhoidossa ja siten edistetään rantaluonnon suojelua ja kunnostusta. Verkostohankkeella pyritään luonnollisesti myös siihen, että siitä saatavia tuloksia voitaisiin hyödyntää laajemmin myös vastaavanlaisilla ranta-alueilla, kertoo neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Hankkeessa sovitetaan yhteen suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä. Osallistuminen on maanomistajille vapaaehtoista ja rantametsien suojelusta maksetaan puuston arvon mukainen korvaus. Yhteistoimintaverkostohanke toteutetaan vuosina 2023–2025 ja sitä vetää Varsinais-Suomen liiton asiantuntijaorganisaatio Valonia. 

Kuntien luontotietoa tulisi hyödyntää paremmin

Kuntien alueilta on olemassa paljon erilaista luontotietoa muun muassa kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointeihin liittyen. Tietoa voitaisiin hyödyntää tehokkaammin monimuotoisuudeltaan arvokkaiden kohteiden tunnistamisessa. Haasteena on se, että tieto on hyvin hajallaan, osin puutteellista eikä aina edes sähköisessä muodossa. Hankkeessa kootaan Uudenkaupungin ja Salon kanssa yhteen tätä tietoa ja kehitetään sen hyödyntämistä. 

–  Tarkoituksenamme on yhtenäistää saatavilla olevaa luontotietoa ja täydentää tietopuutteita – näin tieto palvelee paremmin myös päätöksentekoa. Sekä Salolla että Uudellakaupungilla on runsaasti vesistöihin rajoittuvia alueita ja siten merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden edistäjinä, toteaa Valonian vesi- ja luontoasiantuntija Janne Tolonen.

Kuntien käyttöön laaditaan ohjeistus siitä, miten luontotietoa voidaan paremmin hyödyntää maankäytön ja kunnan rantametsien hoidon suunnittelussa. Rantakiinteistöjen maanomistajien yhteistyöverkostosta luodaan malli, joka antaa raamit toiminnalle ja helpottaa kunnan ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

–  Kunnan maaomistus on hyvin hajallaan monissa eri kiinteistöissä, mikä heikentää luonnonhoidon mahdollisuuksien tunnistamista. Erityisesti paikkatietomenetelmien avulla pystytään paremmin hahmottamaan, missä monimuotoisuusjatkumoja on turvattava, toteaa Uudenkaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Hankkeen aikana järjestetään koulutusta talousmetsien luonnonhoidosta ja METSO-suojelusta sekä erityisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuudesta myös yksityisille maanomistajille. 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hanketta 51 000 eurolla vuonna 2023. Kolmivuotisen (2023-2025) hankkeen kokonaiskustannus on 177 500 euroa. Hanketta toteuttavat Valonian kanssa yhteistyössä Tapio Palvelut Oy ja yhteistyökunnat Salo ja Uusikaupunki sekä Suomen metsäkeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 190, [email protected]

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet

Kaisu Aapala, METSO-ohjelman hankekoordinaattori, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 052, 
[email protected]

Verkostohanke

Janne Tolonen, vesi- ja luontoasiantuntija, Valonia, p. 050 518 7755, [email protected]

Susanna Puottula, ympäristönsuojelupäällikkö, Uudenkaupungin kaupunki, p. 040 725 3929, [email protected]

Jaana Röytiö, ympäristönsuojelutarkastaja, Salon kaupunki, p. 02 778 7801, [email protected]

METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Ohjelmaan kuuluu myös METSOn tavoitteita tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. METSO-ohjelman verkkosivut.