Mira Joutsenen METSO-alue on paratiisi maan päällä

Mira Joutsen on hyvinkääläinen nuori nainen ja yrittäjä jonka maatilan metsistä valtaosa eli 9,8 hehtaaria on suojeltu METSOn, metsien monimuotoisuusohjelman avulla. Nykyinen maatilanomistaja - esikaupungeissa lapsuutensa viettänyt kaupunkilainen - toteutti suurimman haaveensa vuonna 2007 ostaessaan Hyvinkään Kaukasten kylästä maatilan.

Miran metsä on suojeltu pysyvästi perustamalla sinne yksityinen suojelualue. Suojeltua aluetta halkoo joki, jonka uoma on syvässä kurussa. Mira arvelee, että osin vaikeakulkuisuutensa vuoksi metsä on jätetty rauhaan. Miran luonnonsuojelualue on runsaslahopuustoista kangasmetsää ja joen ympärillä on lehtoa. Joitain harvinaisempia eläinlajejakin metsistä on löytynyt, kuten liito-orava ja saukko.

Mira käy töissä Helsingissä, joten hänelle oli onnenpotku löytää maata ja metsää niinkin läheltä pääkaupunkia. Kiireiselle yrittäjälle tila oli uskomaton löytö. Mira kuvailee omaa metsäänsä paratiisiksi maan päällä. Mira viettää kaiken vapaa-ajan metsissään ja käy siellä joka päivä koiriensa kanssa.

- Metsä on minulle tosi rakas. Metsässä ei tarvitse tehdä mitään. Siellä voi vaikka vain hengitellä ilmaa.

Hyvinkäällä sijaitsee Mira Joutsenen paratiisi: METSO-alue.
© Marja Nousiainen

Mira sai tiedon METSOsta ystävällisten naapurien kautta. Naapuri oli jättänyt Miran postilaatikkoon lehtileikkeen, jossa Pirkanmaan Metsäkeskuksen Jukka Ruutiainen kertoi METSOsta. Mira soitti Jukalle, joka ohjasi hänet Uudenmaan ympäristökeskuksen Jani Seppälän puheille. Siitä kaikki lähti liikkeelle.

METSO sopi hyvin Miralle, sillä hän ei halunnut myydä aluetta kokonaan pois, vaan pitää hallintaoikeuden maapohjaan itsellään. Mira Joutsenen metsässä on nyt yksityinen suojelualue, maapohja jäi hänen omistukseensa ja hän sai korvauksen puustosta. Miralle on tärkeää hallita metsää ja valvoa mitä siellä tapahtuu. Hän olisi suojellut metsää ilman korvausta, mutta puustosta maksetun korvauksen määrä oli positiivinen yllätys.

Miksi juuri METSO?

- Metsosta sai eniten tietoa ja asia eteni sujuvasti, kertoo Mira Joutsen päätöksensä taustoista.

- METSO sopii erityisen hyvin sellaisille maanomistajille, jotka haluavat säilyttää omistusoikeuden maapohjaan itsellään.

Mira suosittelee METSOa mielellään muillekin metsänomistajille. Hän toivoisi, että metsien suojelusta tulisi positiivinen vaihtoehto ja tieto METSOsta ja sen keinoista leviäisi mahdollisimman monen metsänomistajan tietoisuuteen.

- Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että luonnonsuojelualue ei ole valtava alue Lapissa, vaan se voi koostua pienistä lähialueen metsistä. Jos tietää omassa metsässä olevan metsää, jota ei haluaisi hakata, löytyy myös vaihtoehtoisia tapoja pitää luonnon monimuotoisuutta yllä, sanoo onnellinen metsänomistaja.