Hankkeet ja julkaisut

Ihmisiä kuusta kasvavassa metsässä vuolaasti virtaavan puron varrella. Etualalla mies tutkii papereita, puron partaalla kaksi ihmistä on kyykistyneenä veden ääreen.

© Janne Tolonen

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa mahdollisuuksiamme turvata ja vahvistaa metsien monimuotoisuutta. Hankkeissa syntyy käytäntöön sovellettavaa tutkimustietoa sekä kehitetään ja pilotoidaan luonnonhoidon keinoja ja monimuotoisuuden turvaamista tehostavia toimintamalleja. 

METSO-ohjelmassa on kolme erilaista tutkimus- ja kehittämishanketyyppiä.

METSO-tutkimus

Tutkimus on tärkeä osa METSO-ohjelmaa. Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta voimme varmistua käytännön toimien vaikuttavuudesta. METSO-ohjelmassa tuotetaan sekä ekologista että yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa. Lue lisää

Luonnonhoidon valtakunnalliset kehittämishankkeet

Luonnonhoidon valtakunnallisissa kehittämishankkeissa kehitetään uusia metsäisten elinympäristöjen luonnonhoidon menetelmiä ja toimintatapoja sekä tuotetaan luonnonhoidon tehostamisen kannalta tärkeää tietoa ja aineistoja. Hankkeet tekevät myös käytännön työtä: parantavat talousmetsien luonnonarvoja luonnonhoidon ja ennallistamisen keinoin. Lue lisää 

Yhteistoimintaverkostot

Tiesitkö, että metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat osallistua METSO-hankkeisiin myös yhteistoimintaverkostoissa? Yhteistoimintaverkostoissa toimitaan yleensä tietyllä alueella tai seudulla ja useiden tahojen yhteistyönä kokeillaan, kehitetään ja tehostetaan metsäluonnon turvaamisen tapoja. Hankkeissa pureudutaan ongelmaan ja etsitään ratkaisuja yhteistyössä. Lue lisää 

Tulokset kaikkien käyttöön

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittavat METSOn tutkimus- ja kehityshankkeita. Hankkeiden tuloksena syntyy esimerkiksi oppaita, tieteellisiä julkaisuja ja esitteitä. Hankkeet järjestävät koulutusta ja tekevät viestintää metsien monimuotoisuudesta ja sen turvaamisesta metsänomistajille, metsäammattilaisille ja myös laajemmalle yleisölle. Hankkeiden tuloksiin voit tutustua näillä sivuilla. Tuoreita tuloksia METSO-hankkeista löydät myös Metsonpolun Ajankohtaista-sivulta.