METSO-seurantatyöryhmä

METSO-seurantatyöryhmä on laajapohjainen ympäristöministeriön asettama työryhmä. Sen tehtävänä on tukea ja seurata METSO-ohjelman käytännön toteuttamista, ohjata METSOn toteutuksen väliarviointeja sekä viestiä METSOn tuloksista ja tarjoamista mahdollisuuksista työryhmän jäsenten edustamilla tahoilla.

Puheenjohtaja

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, [email protected]

Varapuheenjohtaja

Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, [email protected] (varalla Katja Matveinen)

Jäsenet

Atro Andersson, valtiovarainministeriö, [email protected]

Harri Karjalainen, Metsähallitus Luontopalvelut, [email protected] 

Antti Otsamo, Metsähallitus Metsätalous Oy, [email protected] (varalla Maarit Kaukonen)

Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry, [email protected] 

Markus Nissinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., [email protected] (varalla Lea Jylhä)

Ilpo Puputti, METO – Metsäalan asiantuntijat ry., [email protected] (varalla Ari Teittinen)

Lauri Saaristo, TAPIO Oy, [email protected] (varalla Airi Matila)

Birthe Weijola, Natur och Miljö rf., [email protected] (varalla Camilla Sederholm)

Tommi Maasilta, Suomen Kuntaliitto, [email protected]

Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, [email protected] (varalla Liisa Toopakka)

Liisa Korpela, Etämetsänomistajien Liitto ry, [email protected] (varalla Jaakko Temmes)

Mai Suominen, WWF Suomi, [email protected] (varalla Petteri Tolvanen)

Nina Långstedt, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, [email protected] 

Jani Seppälä (Uudenmaan ELY-keskus), ELY-keskukset, [email protected] (varalla Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus)

Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, [email protected] (varalla Riikka Salomaa)

Esa Pynnönen, ympäristöministeriö, [email protected] (varalla Maarit Loiskekoski)

Pysyvät asiantuntijat

Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, [email protected]

Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, [email protected]

Sihteerit

Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, [email protected]

Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus, [email protected]