METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja: turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus.

Ajankohtaista

 • Uutinen
  20.12.2022 13:21

  Viestintä ja käytännönläheiset oppaat ovat nostaneet metsien pölyttäjät valokeilaan

  Metsien pölyttäjät ja niistä viestinyt Pölymetsä-hanke ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Metsänomistajia ja metsäalan toimijoita kiinnostaa, mitä he voivat tehdä metsien pölyttäjien hyväksi.

 • Uutinen
  4.10.2022 8:44

  HardRock-hanke siirtää kivenkovaa kallioelinympäristötietoa käytäntöön

  Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden kuten myös muiden arvokkaiden luontotyyppien ja niiden lajiston turvaamisessa. HardRock-hankkeen tuore Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti kokoaa olemassa olevan tutkimus- ja käytännön tiedon kallioelinympäristöjen tilasta, niiden tunnistamisesta ja käsittelystä. Koottu tieto siirtyy käytäntöön muun muassa hankkeen koulutustilaisuuksien kautta.

 • Uutinen
  19.9.2022 10:14

  Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku

  Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022. Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta.

Suojelusta maksetaan korvaus

Metsänomistajalle maksettavat korvaukset vaihtelevat suojeluvaihtoehdon mukaan. Pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita. Luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia.