METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja: turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus.

Ajankohtaista

 • Uutinen
  19.9.2022 10:14

  Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku

  Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022. Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta.

 • Uutinen
  26.8.2022 12:01

  Kyselytulokset: Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitohankkeet tärkeä osa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kokonaisuutta

  Valtaosa metsänomistajista ja Metsäkeskuksen asiantuntijoista pitää ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita tärkeinä keinoina turvata monimuotoisuutta ja arvioi niiden lisäävän metsänomistajien myönteistä suhtautumista luontoarvojen turvaamiseen. Neuvontaa metsien monimuotoisuudesta tulisi edelleen lisätä ja luonnonhoidon toimenpiteitä pitäisi kytkeä vahvemmin osaksi arkimetsänhoitoa. Tulokset käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen toteuttamista kyselyistä.

 • Uutinen
  23.8.2022 9:01

  Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa hoidetaan lehtoja sekä suojelualueilla että talousmetsissä

  Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa tehtävien hoitotöiden tavoitteena on tukea ja parantaa lehtojen ominaispiirteitä. Hanke käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu aina vuoden 2023 loppuun saakka. Hanketta vetää Suomen metsäkeskus ja sitä rahoittavat sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö.

Suojelusta maksetaan korvaus

Metsänomistajalle maksettavat korvaukset vaihtelevat suojeluvaihtoehdon mukaan. Pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita. Luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia.