METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja: turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus.

Ajankohtaista

 • Uutinen
  29.9.2023 11:28

  Uusi jyrkänneaineisto auttaa metsänhoidon suunnittelussa

  Moni jyrkänne on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö tai muuten monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä. Suomen metsäkeskus järjestää metsänomistajille ja metsäalan toimijoille webinaarit uuden jyrkänneaineiston tulkinnasta, kattavuudesta sekä hyödyntämisestä käytännön metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 • Uutinen
  22.6.2023 11:33

  Kokemuksia luonnonhoidon alueellisesta suunnittelusta ja maanomistajien osallistamisesta

  Kaksi METSO-yhteistoimintaverkostohanketta on kehittänyt alueellisen luonnonhoidon suunnittelun toimintamalleja. Viime vuoden lopulla päättyneet hankkeet edistivät tahoillaan metsänomistajien aktivoimista luonnonhoitoon ja tuottivat toimintamallit monimuotoisuuden turvaamista edistävään luonnonhoidon suunnitteluun.

 • Uutinen
  9.6.2023 11:01

  Vuosikatsaus metsiensuojelun edistymiseen METSO-ohjelmassa

  Metsänomistajat voivat tarjota arvokkaita luontokohteita suojeluun METSO-ohjelmassa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan korvaus. Ohjelman tavoitevuosi 2025 lähestyy. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kokoama tilannekatsaus kertoo, miten ohjelman toteutus etenee kohti asetettuja päämääriä.

Suojelusta maksetaan korvaus

Metsänomistajalle maksettavat korvaukset vaihtelevat suojeluvaihtoehdon mukaan. Pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita. Luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia.