METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja: turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus.

Ajankohtaista

 • Uutinen
  10.11.2023 15:00

  "Paksu tekopökkelö on parempi kuin ohut" – Tutustu uuteen oppaaseen ja videoon!

  Lahopuueliöstön kannalta on tärkeää, että metsässä on sekä maa- että pystylahopuuta. Talousmetsissä yksi tapa parantaa lahopuuston laatua ja määrää ovat tekopökkelöt. Uusissa opasmateriaaleissa kerrotaan millaiset tekopökkelöt ovat lajistolle hyödyllisimpiä.

 • Uutinen
  11.10.2023 13:58

  Metsien monimuotoisuutta edistäville luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu rahoitushaku

  Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun, jonka tavoitteena on kehittää metsien luonnonhoitoa edistämään metsätiaisille soveltuvia elinympäristöjä sekä suometsiin ja jaloihin lehtipuihin liittyvää monimuotoisuutta.

 • Uutinen
  29.9.2023 11:28

  Uusi jyrkänneaineisto auttaa metsänhoidon suunnittelussa

  Moni jyrkänne on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö tai muuten monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä. Suomen metsäkeskus järjestää metsänomistajille ja metsäalan toimijoille webinaarit uuden jyrkänneaineiston tulkinnasta, kattavuudesta sekä hyödyntämisestä käytännön metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Suojelusta maksetaan korvaus

Metsänomistajalle maksettavat korvaukset vaihtelevat suojeluvaihtoehdon mukaan. Pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita. Luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia.