Suojelisitko metsäsi METSO-ohjelmassa?

Miksi suojella metsää tai osallistua luonnonhoito­hankkeeseen?

Oman metsäalueen pysyvä tai määräaikainen suojelu voi tuottaa metsänomistajalle monenlaista iloa ja hyötyä. Metsää suojelemalla voi esimerkiksi:

 • säilyttää rakkaan metsän tai maiseman
 • vaalia oman metsän lajistoa ja luonnon monimuotoisuutta
 • edistää omaa tai läheisten luontoharrastusta, retkeilyä, marjastusta ja sienestystä
 • mahdollistaa luontoelämyksiä jälkipolville
 • tukea riistan kuten metsäkanalintujen elinolosuhteita
 • nostaa alueen arvoa luontomatkailukohteena
 • saada rahallisen korvauksen suojelusta hakkuutulojen sijaan
 • löytää ratkaisun perikunnan metsänomistukseen
 • säilyttää ja kasvattaa metsän hiilivarastoa ja hillitä samalla ilmastonmuutosta
 • varmistaa luonnontilaan jätetyn metsän säilymisen myös tulevaisuudessa

Aktiivisella luonnonhoidolla voidaan lisätä, säilyttää ja palauttaa oman metsän monimuotoisuutta ja vaateliasta lajistoa, esimerkiksi:

 • tekemällä hoitotyöllä kasvutilaa lehtometsän jalopuille ja lehtopensaille
 • tekemällä valoaukkoja paahteessa viihtyvälle harjulajistolle ja poistamalla kunttakerrosta harjun rinteestä
 • palauttamalla puro vanhaan uomaansa tai ennallistamalla lähde tukkimalla siihen kaivettu oja
 • polttamalla säästöpuuryhmät kulotuksen yhteydessä ja luomalla elinympäristöjä palo- ja kulolajistolle
 • raivaamalla kasvutilaa vaateliaalle erityislajistolle esimerkiksi kalkkikallioilla tai perinnebiotoopeilla

Tukemalla metsäisten elinympäristöjen säilymistä joko metsien suojelulla tai luonnonhoidolla voit parantaa niin uhanalaisten kuin kaikkien muidenkin metsälajien elinolosuhteita sekä auttaa niitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ympäristömuutoksiin.

Mies ja nainen istuvat kalliopaljastumalla metsässä.

© Mikael Ahlfors

METSO-ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja metsänsuojeluun

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa sinulle vaihtoehtoja metsäsi suojeluun ja monimuotoisuuden vaalimiseen. Suojelusta maksetaan korvaus ja luonnonhoidon suunnittelusta ei koidu sinulle kustannuksia. Luonnonhoitotöiden toteutuksen tuki on täysimääräinen ellei hoitotöiden yhteydessä synny metsänomistajalle puukauppatuloja.

Tutustu METSO-ohjelman vaihtoehtoihin:

Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut osallistumaan METSO-ohjelmaan, voit ottaa yhteyttä joko ELY-keskuksen tai Suomen metsäkeskuksen METSO-yhdyshenkilöön. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä metsäalan toimijoihin, jotka auttavat suojeluvaihtoehdon valinnassa sekä avustavat maanomistajia ympäristötuen haussa.

Voit myös ottaa alla olevalla yhteydenottolomakkeella yhteyden alueellisen ELY-keskukseen, jos sinua kiinnostaa pysyvä suojelu tai 20 vuoden määräaikainen suojelu. METSO-yhdyshenkilöiltä saat lisätietoja monimuotoisuuden turvaamisen vaihtoehdoista ja oman metsäsi soveltuvuudesta METSOon sekä korvaustasosta.

Suojele metsäsi: täytä hakemus

Saat pysyvän tai 20 vuoden metsänsuojelun vireille ELY-keskukseen täyttämällä alla olevan hakulomakkeen. METSO-yhdyshenkilöt voivat auttaa sinua lomakkeen täyttämisessä. Hakemuksen  lähettäminen ei sido sinua mihinkään.

Pysyvä suojelu tai 20 vuoden määräaikainen suojelu:

Tällä hetkellä ELY-keskusten METSO-ohjelman rahoitusta kohdennetaan erityisesti niille alueille, joissa on eniten alueellista METSO-ohjelman suojelutavoitetta jäljellä. Näitä ovat Uusimaa, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi. Pinta-alaltaan suuria tai luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita suojellaan myös painopistealueen ulkopuolelta.

Määräaikaisen 10 vuoden ympäristötukisopimuksen saat vireille tekemällä palvelupyynnön Metsään.fi-palvelussa metsäalan palveluntarjoajalle. He avustavat metsänomistajaa ympäristötukihakemuksen valmistelussa. METSO-yhdyshenkilöt voivat auttaa löytämään sinulle ja metsällesi sopivimman suojelukeinon sekä yhteistyötahon. Palvelupyynnön lähettäminen tai muu yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. 

Ympäristötukisopimus (10 vuotta):

Aloitteen teko luonnonhoitohankkeesta:

Lisätietoa METSOsta ja sen eri vaihtoehdoista löydät myös näistä METSO-esitteistä:

 

METSO-ohjelma jatkaa vapaaehtoista metsiensuojelua vuoteen 2030 asti

METSO-ohjelman lisäksi vapaaehtoista monimuotoisuuden turvaamista tehdään myös elinympäristöjen ennallistamiseen ja hoitoon keskittyvässä Helmi-ohjelmassa. METSO-ohjelman jatkuminen vuoteen 2030 asti on mukana Helmi-elinympäristöohjelmasta tehdyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä. METSO-ohjelman jatkokauden sisältö ja uudet tavoitteet määritellään viimeistään vuonna 2025. 

Metsonpolku.fi

Minun METSOni, metsänomistajat kertovatkokemuksiaan vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa (esite, pdf, 2 Mt)

Metsänomistajien tarinat

Metsään.fi: Tiedätkö metsäsi suojelumahdollisuudet? (esite, pdf, 0,7 Mt)

Hentokiurunkannusta autettiin Kinahmilla (uutinen 22.9.2020)

ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen METSO-yhteystiedot