Suojelisitko metsäsi METSO-ohjelmassa?

Miksi suojella metsää tai osallistua luonnonhoito­hankkeeseen?

Oman metsäalueen pysyvä tai määräaikainen suojelu voi tuottaa metsänomistajalle monenlaista iloa ja hyötyä. Metsää suojelemalla voi esimerkiksi:

 • säilyttää rakkaan metsän tai maiseman
 • vaalia oman metsän lajistoa ja luonnon monimuotoisuutta
 • edistää omaa tai läheisten luontoharrastusta, retkeilyä, marjastusta ja sienestystä
 • mahdollistaa luontoelämyksiä jälkipolville
 • tukea riistan kuten metsäkanalintujen elinolosuhteita
 • nostaa alueen arvoa luontomatkailukohteena
 • saada rahallisen korvauksen suojelusta hakkuutulojen sijaan
 • löytää ratkaisun perikunnan metsänomistukseen
 • säilyttää ja kasvattaa metsän hiilivarastoa ja hillitä samalla ilmastonmuutosta
 • varmistaa luonnontilaan jätetyn metsän säilymisen myös tulevaisuudessa

Aktiivisella luonnonhoidolla voidaan lisätä, säilyttää ja palauttaa oman metsän monimuotoisuutta ja vaateliasta lajistoa, esimerkiksi:

 • tekemällä hoitotyöllä kasvutilaa lehtometsän jalopuille ja lehtopensaille
 • tekemällä valoaukkoja paahteessa viihtyvälle harjulajistolle ja poistamalla kunttakerrosta harjun rinteestä
 • palauttamalla puro vanhaan uomaansa tai ennallistamalla lähde tukkimalla siihen kaivettu oja
 • polttamalla säästöpuuryhmät kulotuksen yhteydessä ja luomalla elinympäristöjä palo- ja kulolajistolle
 • raivaamalla kasvutilaa vaateliaalle erityislajistolle esimerkiksi kalkkikallioilla tai perinnebiotoopeilla

Tukemalla metsäisten elinympäristöjen säilymistä joko metsien suojelulla tai luonnonhoidolla voit parantaa niin uhanalaisten kuin kaikkien muidenkin metsälajien elinolosuhteita sekä auttaa niitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ympäristömuutoksiin.

Mies ja nainen istuvat kalliopaljastumalla metsässä.

© Mikael Ahlfors

METSO-ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja metsänsuojeluun

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa sinulle vaihtoehtoja metsäsi suojeluun ja monimuotoisuuden vaalimiseen. Suojelusta maksetaan korvaus ja luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia.

Tutustu METSO-ohjelman vaihtoehtoihin:

Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut osallistumaan METSO-ohjelmaan, voit ottaa yhteyttä joko ELY-keskuksen tai Suomen metsäkeskuksen METSO-yhdyshenkilöön.

Voit myös käyttää alla olevaa yhteydenottolomaketta. METSO-yhdyshenkilöiltä saat lisätietoja monimuotoisuuden turvaamisen vaihtoehdoista ja oman metsäsi soveltuvuudesta METSOon sekä korvaustasosta.

Suojele metsäsi: täytä hakemus

Saat metsänsuojelun vireille ELY-keskuksessa täyttämällä alla olevan hakulomakkeen tai tekemällä suojeluselvityspyynnön Metsään.fi-palvelussa. METSO-yhdyshenkilöt voivat auttaa sinua lomakkeen ja selvityspyynnön täyttämisessä. Hakemuksen tai suojeluselvityspyynnön lähettäminen ei sido sinua mihinkään.

Pysyvä suojelu tai 20 vuoden määräaikainen suojelu:

10 vuoden ympäristötukisopimus:

Aloitteen teko luonnonhoitohankkeesta:

Lisätietoa METSOsta ja sen eri vaihtoehdoista löydät myös näistä METSO-esitteistä:

Metsonpolku.fi

Minun METSOni, metsänomistajat kertovatkokemuksiaan vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa (esite, pdf, 2 Mt)

Metsänomistajien tarinat

Metsään.fi: Tiedätkö metsäsi suojelumahdollisuudet? (esite, pdf, 0,7 Mt)

Hentokiurunkannusta autettiin Kinahmilla (uutinen 22.9.2020)

ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen METSO-yhteystiedot