Valokuvaus auttaa Eero Heinosta ymmärtämään luontoa

Metsänomistaja Eero Heinonen Virroilta kertoo METSO-metsästään, myös kuvien kautta.

- Metsäni on tyypillinen sodanjälkeen perustetun asutustilan metsä, jota on käsitelty pääosin talousmetsänä. METSOon päätin tarjota pihapiirin läheisyydestä noin kolmen hehtaarin osaa, joka on pääosin kuusimetsää, mutta joissakin osissa on myös runsaammin lehtipuuta. Alueeseen kuuluu myös vähän järven rantaa.

Liito-orava. © Eero Heinonen

 

- Suhteeni metsään on ollut hyvin läheinen aivan niin kauan, kuin muistan. Näissä metsissä olen liikkunut jo vuodesta 1955 lähtien. Jo nuorena syttynyt lintuharrastus on tuonut metsä-suhteeseeni erityistä syvyyttä. Etenkin vanha metsä on aina ollut hyvin kiehtovaa.
 
-  Olin jo aiemmin rauhoittanut lunastamani rantavyöhykkeen luonnonsuojelualueeksi. Kun METSO-ohjelma tuli, päätin tarjota muutamaa lisähehtaaria suojeluun. Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin metsä-asiantuntijan käytyä tutustumassa kohteeseen, asia lähti etenemään. Hiukan kyllä epäilin, meneekö hakemus läpi, koska metsä ei ollut kaikilta osin kovinkaan vanhaa. Lahopuuta on kuitenkin jo kohtuullisesti, joten se auttoi asiaa.
 
-  Varsinaista yhtä lempipaikkaa en osaa nimetä, mutta vanha metsä jaksaa aina sykähdyttää. Metsä ja kaikki siihen liittyvä luonnon havainnointi on oleellinen osa elämääni, koska asun metsän keskellä ja olen aina pitänyt metsissä liikkumisesta. Nykyisin luontokuvaus on yksi tärkeä asia, mikä vie minut metsään.
 
- METSO on erittäin hyvä vaihtoehto luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Korvaus oli kyllä ihan hyvällä tasolla, kun ottaa vielä huomioon sen verovapauden.
 
- Talousmetsien hoidossa ei ole tapahtunut sellaista muutosta pehmeämmän käsittelyn suuntaan, jolla voisi perustella METSO-ohjelmasta luopumista.

- Näen nykyisenlaisen metsien hyödyntämisen varsin tuhoisana luonnon monimuotoisuudelle. Valokuvaksen avulla olen oppinut ymmärtämään paljon sellaista, mitä ei ennen tullut ajatelleeksi. Kuvaaminen tuo edelleen esille uusia asioita. Kuvien kautta voi aina löytää sen tunnelman, kaiken sen, joka on kuvaushetkellä ollut.