METSO-lomakkeet

Metsänomistajalle

Metsänomistaja, oletko kiinnostunut METSO-ohjelmasta? Onko metsäsi luonnontilainen tai onko metsässäsi mahdollisesti arvokkaita luontokohteita?

1. Jos haluat lisätietoja ohjelmasta

Täytä yhteydenottolomake, valitse lähin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tai Suomen Metsäkeskuksen alue lomakkeen alasvetovalikosta. METSO-yhdyshenkilömme ottaa sinuun yhteyttä. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään, mutta saat lisätietoa omasta metsästäsi ja sen mahdollisesta soveltuvuudesta METSOon.

Pysyvä suojelu/ELY-keskukset: Pohjois-Suomessa METSO-ohjelman alueelliset pysyvän suojelun tavoitteet on saavutettu monin paikoin. Tällä hetkellä kohteita haetaan erityisesti Etelä-Suomesta. Luontoarvoiltaan erityisen arvokkaita kohteita suojellaan edelleen koko maassa. Saat lisätietoa alueellisesta tilanteessa ELY-keskuksesta.

2. Kun haluat tehdä METSO-metsiensuojeluhakemuksen

Hakemusta käytetään, kun haetaan ELY-keskukselta metsän pysyvää tai 20 vuoden määräaikaista suojelua. Täyttämällä METSO-hakemuksen saat asian vireille, mutta hakemus ei sido sinua vielä mihinkään.

3. Kun haluat tehdä kohteellesi ympäristötukisopimuksen

Ympäristötukisopimuksella yksityinen metsänomistaja sitoutuu säilyttämään kohteen monimuotoisuutta sekä jättämään kohteen metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle 10 vuoden määräajaksi. Ympäristötuki on hyvä ratkaisu etenkin pienialaisten kohteiden suojeluun. Tukea myönnetään sekä metsälain turvaamiin että METSO-ohjelman mukaisiin elinympäristöihin samoilla rahoitusehdoilla kaikkialla Suomessa.

4. Kun haluat osallistua luonnonhoitohankkeeseen

Luonnonhoitohankealoitteen voit tehdä ottamalla yhteyttä Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntijaan. Luonnonhoitohankealoite voi liittyä mm. lehtometsän hoitoon, pienveden kunnostukseen, suon ennallistamiseen tai vesiensuojelun tehostamiseen.

Metsäammattilaiselle

Lomake, jonka voit täyttää välittäessäsi metsänomistajan METSO-tarjouksen ELY-keskukselle:

Huomioi yllä esitetty Lapin ELY-keskusta koskeva maantieteellinen rajaus pysyvien suojelusopimusten ja kauppojen osalta. Tarvittaessa kohteen soveltuvuutta pysyvään suojeluun voi varmistaa alueelliselta ELY-keskukselta.

Jos avustat maanomistajaa ympäristötukihakemuksen laadinnassa Suomen metsäkeskusta varten: