Retkeile METSO-metsissä

Maisema korkealta kalliolta mäntymetsän yli merelle asti.

© Kimmo Syrjänen

Oletko kiinnostunut näkemään omin silmin millaista luontoa METSO-kohteilta voi löytyä? Olet tervetullut tutustumaan näillä sivuilla esiteltäviin alueisiin paikan päällä, sillä METSO tarjoaa myös retkeily- ja virkistysmahdollisuuksia.

Esittelemme viisi retkeilyyn sopivaa METSO-kohdetta Uudeltamaalta Kainuuseen, painottaen niiden luontoarvoja. Mukana on myös METSO-ohjelman hankkeessa valmisteltu retkeilyreitin kuvaus Kuusamon Kuntivaaralta.

Retkeilyyn sopivat laajat kohteet

METSO-ohjelmassa on suojeltu myös laajoja yli sadan hehtaarin kohteita, joista osa soveltuu hyvin retkeily- ja virkistyskäyttöön. Näistä monet on ostettu valtiolle suojelualueiksi kunnilta, yrityksiltä tai yhteisöiltä. Monimuotoisuuden turvaaminen on suojelualueiden keskeisin tehtävä, mutta retkeilyyn soveltuvilla alueilla pidetään yllä myös polkureitistöjä ja rakennetaan uusia reittejä sekä muuta retkeilyvarustusta.