Korvaukset 

Rehevää, kivikkoista metsänpohjaa, jossa kasvaa muun muassa saniaisia. Kuvan oikeassa laidassa järeä haavanrunko. Taustalla kuusivaltaista metsää ja kaatuneen puun pystyssä oleva juurakko.

Kuva: © Markku Meriluoto

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa sinulle vaihtoehtoja metsäsi suojeluun ja monimuotoisuuden vaalimiseen. Suojelusta maksetaan korvaus ja luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia. Suojelusta maksettaviin korvauksiin voit tutustua tällä sivulla.

METSO-ohjelman suojeluvaihtoehdot ovat kohteen pysyvä suojelu yksityisenä suojelualueena tai myymällä kohde valtiolle suojelualueeksi, alueen määräaikainen rauhoittaminen 20 vuodeksi sekä ympäristötukisopimus 10 vuodeksi.

Metsänomistajalle maksettavat korvaukset vaihtelevat suojeluvaihtoehdon mukaan. Tutustu suojelun eri vaihtoehtoihin tästä:

Huomioitavaa on myös, että pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta maksettavat korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verovapaita. 

Pysyvän suojelun ja 20 vuoden määräaikaisesta rauhoituksesen korvauslaskelmassa kuvitteellisen kohteen metsä on METSOn valintaperusteiden mukaista, runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa kasvaa sekapuustoa keskimäärin 250 m3/ha. Pinta-alaltaan viiden hehtaarin kohteen puusto on noin 80-vuotiasta. Verovapaata korvausta tästä tulisi eri vaihtoehdoissa:

  • 43 000 euroa, jos metsä myytäisiin kiinteistökaupalla valtiolle suojeluun
  • 40 600 euroa, jos metsä suojeltaisiin pysyvästi yksityisenä suojelualueena ja
  • 15 000 euroa 20 vuoden määräaikaisesta rauhoituksesta.

Ympäristötuen korvauslaskelmassa kuvitteellisen kohteen pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Kohde on arvokasta purovarsinmetsää. Kymmenvuotisen ympäristötukisopimuksen myötä korvausta maksettaisiin 3 563,90 euroa.

Tutustu korvauslaskelmiin sivun vasemmassa laidassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä metsänomistajan yhteydenottolomakkeella jo tänään

METSO-kohteen arviointi on sinulle maksutonta, eikä ELY-keskuksen tai Suomen metsäkeskuksen tarjous velvoita sinua toimenpiteisiin. Voit rauhassa punnita omaa ratkaisuasi.