Määräaikainen ympäristötuki sopi Pentti Pasasen kinahmilaismetsään

METSOssa maanomistaja itse päättää – Pentti Pasaselle sopi määräaikainen ympäristötuki

Tahkon eteläpuolella Kinahmissa ikänsä asunut metsänomistaja ja maatilallinen Pentti Pasanen liitti elokuussa 2012 osan metsästään määräaikaiseen METSO-suojeluun ja on ollut varsin tyytyväinen ratkaisuunsa.

- Kyllä METSO on tuonut tähän suojeluasiaan aivan uudenlaista otetta. Suojelu-sana on täällä maalla monesti sellainen peikko. Ajatellaan, että mihinkään ei voi itse vaikuttaa ja kaikki päätetään meidän maanomistajien puolesta. METSOssa saa itse päättää, Pasanen kuvailee kokemuksiaan.

Kinahmissa määräaikainen ympäristötuki passaa
Pentti Pasaselle. © Pentti Pasanen

Kaikki alkoi kun Metsäkeskuksen Timo Toivanen otti yhteyttä Pasaseen osana "Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksista voimaa Tahkon matkailuun -hanketta". METSO-ohjelmaan kuuluvan yhteistoimintaverkostohankkeen tavoitteena oli tuoda lisää metsänomistajia METSO-suojelun piiriin ja lisätä yleistä tietoutta vapaaehtoisesta suojeluvaihtoehdosta. Pasasen alue löytyi ja ympäristötukisopimus eteni hankkeelle tyypilliseen tapaan.

-  Ilmakuvien, karttojen ja vanhojen metsäsuunnittelutietojen tarkastelun kautta alue vaikutti tutkimisen arvoiselta. Pääosalla Pasasen metsäalueesta metsän kuva on käsittelemätön. Mahdolliset metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteet ovat tapahtuneet niin kauan sitten, että metsä on jo palautunut melko luonnolliseen tilaan. Aluetta on aikoinaan metsälaidunnettu, mutta laiduntamisen jälkiä ei näy, Toivanen kertoo.

Alue on Toivasen mukaan kokonaisuus, jossa on monia arvokkaita piirteitä. Lähes koko alue on hienoa lehtoa, josta löytyy vaateliaita lehtokasveja kuten näsiä, lehtokuusamaa ja kotkansiipeä. On myös järeää vanhaa kuusikkoa, aukkoista vanhaa lehtipuustoa ja pientä tiheää pihlajikkoa. Sokerina pohjalla ovat lähteet ja norot, jotka pilkkovat aluetta. Vahvojen korkeuserojen hallitsemalla alueella on maisemallistakin merkitystä, koska sieltä on suora näkyvyys läheiselle Laitisenmäentielle.

Metsänomistajat arvostavat henkilökohtaista neuvontaa maastossa

Poikasesta lähtien Kinahmin metsissä kulkeneen ja isänsä kanssa nuoresta saakka savotoita tehneen Pasasen mukaan paikoin tiukkaankin juurtuneita negatiivisia asenteita suojelua kohtaan voidaan parhaiten liennyttää henkilökohtaisella yhteydenpidolla ja esimerkillä.

- Olin minä aiemmin lukenut METSOsta lehdistä, mutta ei se kovin tuttu ohjelma ollut. Kyllä tästä kuuluu kiitos Timolle, että minä tähän hankkeeseen lähdin mukaan. Tällä kokemuksella voin lämpimästi suositella METSOa kaikille metsänomistajille, joilla on hankkeeseen sopivaa metsää, Pasanen kuvailee.

Pasasen mukaan on tärkeää muistuttaa metsänomistajia siitä, että METSOssa ei ole kyse ylhäältä päin ohjautuvasta pakollisesta suojelusta, vaan siinä ollaan metsänomistajan asialla ja omistaja tekee itse päätöksen.

- Tässä on selkeä ero siihen, mihin on ehkä suojeluasioissa täällä meillä päin aikoinaan totuttu. Minä olen ollut tyytyväinen tähän koko prosessiin.

Pasanen harkitsi itse pysyvän ja määräaikaisen suojelun välillä ja päätyi kymmenen vuoden määräaikaiseen suojelusopimukseen, joka oli myös Toivasen mukaan erittäin hyvä ratkaisu kyseiselle metsäalueelle. Toivasen mukaan Pasanen on suhtautunut alusta saakka varsin avoimin mielin suojeluasiaan ja kuullut mielellään METSOn eri vaihtoehdoista.

- Kävin viime kesänä tekemässä tarkan maastokartoituksen alueella ja kerroin Pentille METSOn vaihtoehdoista. Pentti piti ympäristötukisopimusta hyvänä vaihtoehtona, joten sopimuspaperit tehtiin ja allekirjoitettiin elokuun lopussa.

- Sopimus kattaa nyt 12 hehtaarin alueen, jonka suojelusta Pentti sai pinta-alan mukaisen peruskorvauksen sekä kohteen puumäärää vastaavan hakkuukorvauksen kymmeneltä vuodelta. Sopimuskaudella hakkuut ja maanpinnan käsittely alueella on kielletty. Metsästää, marjastaa ja ulkoilla alueella saa tietenkin normaalisti.

Toivasen mukaan kaiken kaikkiaan yhteistoimintaverkostohankkeeseen liittyvissä henkilökohtaisissa tapaamisissa maanomistajien suhtautuminen suojeluun on ollut myönteistä. Henkilökohtaista, maastossa tapahtunutta neuvontaa on myös pidetty hyvänä asiana.

- Lähes kaikki, joiden mailla on ollut arvokkaita kohteita ovat olleet kiinnostuneita METSON keinoista, ja suurimman osan kanssa on tehty tai tullaan tekemään sopimuksia.

- Valitettavasti hankkeemme on loppumassa, joten jatkossa lehtokohteille mennään lähinnä maanomistajien pyynnöstä, Toivanen toteaa.