Metsäammattilainen – METSO on hyvää asiakaspalvelua

Kun asioit metsänomistajien kanssa, kerrothan heille

  • metsien monimuotoisuudesta
  • METSO-elinympäristöistä sekä
  • METSO-ohjelman tarjoamista vaihtoehdoista.

Useimmat metsänomistajat ovat kiinnostuneita metsänsä luonnonarvoista ja haluavat kuulla erilaisista vaihtoehdoista metsien käytössä, hoidossa ja suojelussa. Metsänomistaja luottaa sinun asiantuntemukseesi, kun hän tekee päätöksiä tai puntaroi eri vaihtoehtojen välillä.

Tunnista METSO-kohde

Tueksesi METSO-ohjelmassa on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät elinympäristöt, joihin vapaaehtoisen suojelun toimet pyritään kohdentamaan.

Välitä metsänomistajan METSO-kohde ELY-keskukselle tai valmistele ympäristötukihakemus Suomen metsäkeskukselle

Metsänomistaja voi itse kysyä metsän sopivuutta suojeluun ELY-keskuksen asiantuntijoilta. Tai sinä voit hänen puolestaan välittää METSO-tarjouksen ELY-keskukselle tai avustaa ympäristötukihakemuksen laadinnassa Suomen metsäkeskusta varten.

ELY-keskukset ovat solmineet useimpien metsäorganisaatioiden, kuten metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden, kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla ELY-keskus maksaa myös METSO-tarjouksen välittäneelle organisaatiolle välityskorvauksen.

 

Ympäristötukihakemuksen valmistelusta voi puolestaan hakea Suomen metsäkeskukselta valmistelukorvausta maksimissaan 20 % maanomistajalle maksettavasta ympäristötukikorvauksesta. Valmistelukorvauksen tulee perustua todellisiin valmistelusta syntyneisiin kustannuksiin.

Pysy ajan tasalla – seuraa uusimpia tutkimuksia

Tutkimus on tärkeä osa METSO-ohjelmaa. METSOn tutkimus- ja kehityshankkeet tuottavat tietoa metsä- ja luontoalan ammattilaisille käytännön työn tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Muualla verkossa