METSO-esitteet

Painetut esitteet

Tilaa painettuja esitteitä viestintäasiantuntija Sarita Laineelta ympäristöministeriöstä ([email protected]), viestintäasiantuntija Johanna Liukkoselta maa- ja metsätalousministeriöstä ([email protected]) tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

METSO – metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi 

Tutustu METSOn keinovalikoimaan. Uusittu painos, 2018
Julkaisijat: Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö

METSO-ohjelmaan sopivat kohteet

Tutustu METSOn elinympäristöihin. Uusittu painos, 2018
Julkaisijat: Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä

Julkaisijat: Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö, 2015

Muut esitteet

Metsään.fi-palvelun mahdollinen METSO-kohde

Julkaisijat: Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, 2019