Julkaisuja, artikkeleita ja raportteja METSO-ohjelmasta

Alla on joitakin keskeisiä METSOa käsitteleviä julkaisuja sekä METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettuja tieteellisiä artikkeleita ja raportteja.

METSO-oppaat ja esim. METSOn kehittämishankkeissa tehdyt luonnonhoidon oppaat löydät täältä.

METSO-ohjelman seuranta- ja väliarviointiraportit löydät täältä.
 

Ahtikoski, A., Hänninen, R., Siipilehto, J., Hynynen, J., Siitonen, J., Koskela,T. & Kojola, S. 2017. Cost-Efficiency of Alternative Forest Conservation Targets, a Case Study from Finland. (Journal of Biodiversity Management & Forestry, Vol: 6 Issue: 4.) 

Anttila, S., Koskela, T., Kuusela, S., Hänninen, H. & Löfström, I. 2018. METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 40/2018. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 64 s.)

Anttila, S., Koskela, T., Löfström, I., Paloniemi, R. & Syrjänen, K. 2016. Luontoinventoinneista luontoarvojen turvaamiseen. METSO-ohjelman toteutus kunnissa ja seurakunnissa. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2016. 56 s.)

Anttila, S., Syrjänen, K. & Paloniemi, R. 2013. Kunnat ja seurakunnat METSOn toteuttajina. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2013. 66 s.)

Arponen A., Lehtomäki J., Leppänen J., Tomppo E. & Moilanen A. 2012. Effects of connectivity and spatial resolution of analyses on conservation prioritization across large extents. (Conservation Biology. 26(2): 294–304)

Berrigan, A., Halme, P., Peura, M. & Oldén, A. 2020. Are wide but selectively logged buffer strips better than narrow ones? (Scandinavian Journal of Forest Research) 

Björklund, H. 2018. Suuret petolinnut metsien monimuotoisuuden osana – työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille. (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Korpela, L., Aapala, K. & Löfström, I. (toim.) 2018. METSO-tilannekatsaus 2017: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 13/2018. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 43 s.)

Björklund, H., Parkkinen, A., Hakkari, T., Heikkinen, R.H., Virkkala, R. & Lensu, A. 2020. Predicting valuable forest habitats using an indicator species for biodiversity. (Biological Conservation, Vol. 249, September 2020, 08682)

Borg, R. & Paloniemi, R. 2012. Deliberation in cooperative networks for forest conservation. (Journal of Integrative Environmental Sciences, 9 (3): 1-16)

Borg, R., Toikka, A., Primmer, E. 2014. Social Capital and Governance: A social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. (Forest Policy and Economics)

Eerikäinen, K., Valkonen, S. & Saksa, T. 2014. Ingrowth, survival and height growth of small trees in uneven-aged Picea abies stands in southern Finland. (Forest Ecosystems 1(5).10 p.)

Eräjää, S., Halme, P., Kotiaho, J. S. Markkanen, A. & Toivanen, T. 2010. The volume and composition of dead wood on traditional and forest fuel harvested clear-cuts. (Silva Fennica 44:203-211)

Hekkala, A-M, Ahtikoski, A., Päätalo, M-L, Tarvainen, O., Siipilehto, J. & Tolvanen, A. 2016. Restoring volume, diversity and continuity of deadwood in boreal forests. (Biodiversity and Conservation. 25(6): 1107–1132.)

Hekkala, A-M, Tarvainen, O. & Tolvanen, A. 2014. Dynamics of understory vegetation after restoration of natural characteristics in the boreal forests in Finland. (For Ecol Manag 330:55–66.)

Horne, P. , Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (toim.) 2006. METSOn jäljillä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjeman tutkimusraportti. (Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus, 387 s.)

Hujala, T., Pynnönen, S., Kurttila, M., Arponen, A., Kasurinen, S., Tähtinen, S., Primmer, E. & Paloniemi, R. 2016. Metsien monimuotoisuuden suojelu ja metsien käsittelyjä monipuolistavien neuvontapalvelujen kehittäminen: Maanomistajien ja metsäammattilaisten näkemyksiä. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 69/2016, 36 s.)

Hujala, T. & Kurttila, M. 2010. Facilitated group decision making in hierarchical contexts. (In: Kilgour, D.M. & Eden, C. (eds.). Handbook of Group Decision and Negotiation, Advances in Group Decision and Negotiation Vol. 4. Springer Netherlands, p. 325–337)

Hujala, T., Kurttila, M., Korhonen, K., Hänninen, H. & Pykäläinen, J. 2010. Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea. (Metsän-tutkimuslaitoksen työraportteja 177. 40 s.) 

Hujala, T., Kurttila, M., Korhonen, K. & Pykäläinen, J. 2010. Reasoning of family forest owners - survey of forest management and biodiversity protection problems. (Scandinavian Forest Economics 43: 146–160.)

Hytönen, M. 2015. Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen.  (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 41/2015. 105 s.)

Hytönen, M. 2009. Ekosysteemilähestymistapa metsien hoidossa ja käytössä – kirjallisuusselvitys. (Metlan työraportteja 139. 132 s.)

Hytönen, M. 2011. Metsien monimuotoisuuden turvaaminen ekosysteemilähestymistavan avulla. (Metsätieteen aikakauskirja 2/2011: 150–157)

Hytönen, M. 2012. The role of concepts in reforming practical forestry in Finland - from social sustainability to ecosystem approach. (In: Toppinen, A., Karppinen, H. & Kleemola, K. (eds.). Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Hyytiälä, Finland, May 2012. Scandinavian Forest Economics 44: 51–59.) 

Jokela, J.; Juutilainen, K.; Korpela, L.; Kouki, J.; Kuntsi, S.; Koivula, M.; Siitonen, J. 2018. Cross-taxon congruence and relationships to stand characteristics of vascular plants, bryophytes, polyporous fungi and beetles in mature managed boreal forests. (Ecol. Indic. 85, 137–145) 

Jonsson, B. G. & Siitonen, J. 2013. Managing for target species. (In: D. Kraus & F. Krumm (eds.). Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European For-est Institute, Freiburg. p. 134–143.) 

Jonsson, B.G., Stokland, J.N. & Siitonen, J. 2012. The value and future of saproxylic diversity. (In: Stokland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B.G. (eds.). Biodiversity in Dead Wood. Cambridge Uni-versity Press, Cambridge, UK. p. 402–412.)

Juutinen, A., Tolvanen, A. & Koskela, T. 2020. Forest owners' future intentions for forest management. (Forest Policy and Economics 118: 102220)

Kallio, M. 2011. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen välilliset vaikutukset Suomen metsäsektoriin ja kansantalouteen. (Metsätieteen aikakauskirja 2/2011: 158–162.)

Kesälä, M. & Miettinen, J. 2018. Digiriistametsä -hanke vie laserkeilauspohjaiset riistaympäristöt
Metsään.fi -palveluun. (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Korpela, L., Aapala, K. & Löfström, I. (toim.) 2018. METSO-tilannekatsaus 2017: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 13/2018. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 43 s.)

Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M. Jäppinen, J-P., Naskali, A., Primmer, E. & Rinne, J. 2011. Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. (Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus)

Koivula, M., Kuuluvainen, T., Hallman, E., Kouki, J., Siitonen, J. & Valkonen, S. 2014. Forest management inspired by natural disturbance dynamics (DISTDYN) – a long-term research and development project in Finland. (Scandinavian Journal of Forest Research 29(6): 579-592.) 

Koivula, M., Hallman, E., Kouki, J., Kuuluvainen, T., Siitonen, J. & Valkonen, S. 2012. Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä. (Metsätieteen aikakauskirja 1/2012: 23-31.)

Korhonen, K., Hujala, T. & Kurttila, M. 2013. Diffusion of voluntary protection among family forest owners: Decision process and success factors. (Forest Policy and Economics 26: 82-90)

Koskela, T., & Karppinen, H. (2021). Forest Owners’ Willingness to Implement Measures to Safeguard Biodiversity: Values, Attitudes, Ecological Worldview and Forest Ownership Objectives: Values, Attitudes, Ecological Worldview and Forest Ownership Objectives. Small-Scale Forestry, 20, 11–37 .

Koskela, T. 2011. Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen - metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta. (Metlan työraportti) (nyk. Luonnonvarakeskus)

Koskela, T. (toim.) 2017. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen – Luken METSO-tutkimuksen 2013–2016 raportti. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2017. Helsinki. 54 s.)

Koskela, T. (toim.) 2013. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen - Metlan METSO-tutkimuksen 2009-2012 loppuraportti. (Metlan työraportti) (nyk. Luonnonvarakeskus)

Koskela, T., Hänninen, R. & Ovaskainen, V. (toim.) 2010. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. (Metlan työraportti) (nyk. Luonnonvarakeskus)

Kumela, H., Hujala, T., Pykäläinen, J., Rantala, M. & Kurttila, M. 2013. Metsänomistajille tarjottavat luontoarvopalvelut: nykytila ja kehitysnäkymiä. (Metlan työraportteja 253. 50 s.)

Kumela, H., Hujala, T., Rantala, M. & Pykäläinen, J. 2012. Forest owners' decision support for voluntary conservation - the present state and tensions among purposeful action models in Finland. (In: Toppinen, A., Karppinen, H. & Kleemola, K. (eds.). Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics, Hyytiälä, Finland, May 2012. Scandinavian Forest Economics 44: 60–68.)

Kurttila, M., Tikkanen, J., Leskinen, P. & Leskinen, L.A. 2010. Monitavoitteisen metsäsuunnittelun ja päätöksenteon tutkimus - menetelmätutkimusta ja käytännön prosessien kehittämistä. (Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.). Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen. Metlan työraportteja 145. s. 34–54.)

Kuuluvainen, T. 2012. Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja soveltaminen Suomen oloihin. (Metla) (nyk. Luonnonvarakeskus)

Kuuluvainen, T. & Aakala, T. 2011. Natural forest dynamics in boreal Fennoscandia: a review and classification. (Silva Fennica 45(5): 823–841)

Kuuluvainen, T., Tahvonen, O. & Aakala, T. 2012. Even-aged and uneven-aged forest management in boreal Fennoscandia: a review. (Ambio 41(7): 720–737)

Kuuluvainen, T. & Grenfell, R. 2012. Natural disturbance emulation in boreal forest ecosystem management – theories, strategies and a comparison with conventional even-aged management. (Canadian Journal of Forest Research 42(7): 1185–1203)

Kuusela S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017. Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja 2017: 6987. 5 s.

Kuusela, S. & Rantala, M. 2013. METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi 2009–2012. (Metlan työraportti) (nyk. Luonnonvarakeskus)

Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014. METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. (Metsätieteen aikakauskirja 2014)

Laitila, T., Tikkanen, J., Hujala, T. & Kurttila, M. 2009. Yksityismetsien monikäyttöön liittyvät arvot ja asenteet: analyysi metsänomistajien haastatteluista. (Metsätieteen aikakauskirja 2/2009: 113–126.) 

Leskinen, L.A. & Rantala, M. 2011. METSO-ohjelman sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seuranta. (Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 196. 25 s.)

Lehikoinen, H. & Turunen, V. 2012 Rupilisko metsissämme - Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedottamisen arviointi

Lehtomäki, J. & Moilanen, A. 2013. Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation. (Environmental Modelling & Software. 2013/47, s. 128-137)

Lehtomäki, J., Tomppo, E., Kuokkanen, P., Hanski, I. & Moilanen, A. 2009. Applying spatial conservation prioritization software and high-resolution GIS data to a national-scale study in forest conservation. (Forest Ecology and Management 258, 11, s. 2439-2449)

Lindberg, H., Saaristo, L. & Nieminen, A. 2018. Tuli takaisin metsiin - kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen. (Tapion raportteja 30. Helsinki. 30 s.)

Löfström, I., Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K. & Paloniemi, R. 2019. Metsäluonnon turvaaminen kuntien metsissä – METSO-ohjelmaa toteuttamassa. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 90/2019. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 67 s.)

Miettinen, J., Rantala, M. & Svensberg, M. 2019. Riistametsänhoidon opas. Suomen riistakeskus.  54 s.

Mikkonen, N., Leikola, N., Lahtinen, A., Lehtomäki, J. & Halme P. 2018. Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa. Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation -analyysien loppuraportti. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2018. 99 s.)

Moilanen, A., Hokkanen, M., Kareksela, S. & Mikkonen, N. (toim.) 2019. Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena : MetZo II -projektin loppuraportti. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:15. 41 s.)

Moilanen, A., Kujala H. & Mikkonen, N. 2020. A practical method for evaluating spatial biodiversity offset scenarios based on spatial conservation prioritization outputs. (Methods in Ecology and Evolution.)

Myllyviita, T., Hujala, T., Kangas, A. & Leskinen, P. 2011. Decision support in assessing the sustainable use of forests and other natural resources - a comparative review. (The Open Forest Science Journal 4(1): 24–41.).

Mönkkönen, M., Juutinen, A., Mazziotta, A., Miettinen, K., Podkopaev, D., Reunanen, P., Salminen, H., & Tikkanen, O.-P. 2014. Spatially dynamic forest management to sustain biodiversity and economic returns. (Journal of Envionmental Management 134: 80-89.)

Nordén, J., Penttilä, R., Siitonen, J., Tomppo, E. & Ovaskainen, O. 2013. Specialist species of wood-inhabiting fungi struggle while generalists thrive in fragmented boreal forests. (Journal of Ecology 101(3): 701–712.) 

Norros, V., Penttilä, R., Suominen, M. & Ovaskainen, O. 2012. Dispersal may limit the occurrence of specialist wood decay fungi already at small spatial scales. (Oikos 121(6): 961–974.)

Oldén A., Mäenpää H., Peura M., Kotiaho J. S., Mönkkönen M., Halme P. (2020). Puronvarsimetsien suojavyöhykkeiden vaikutus kasvi- ja kääpälajistoon, pienilmastoon ja tuulenkaatoihin. (Metsätieteen aikakauskirja 2020: 10382.)

Oldén, A., Peura, M., Saine, S., Kotiaho, J. & Halme, P. 2019a. The effect of buffer strip width and selective logging on riparian forest microclimate. (Forest Ecology and Management 453: 117623.)

Oldén, A., Selonen, V.A.O., Lehkonen, E. & Kotiaho, J.S. 2019b. The effect of buffer strip width and selective logging on streamside plant communities. (BMC Ecology 19: 9.)

Ottosson, E., Nordén, J., Dahlberga, A., Edmand, M., Jönsson, M., Larsson, KH., Olssong, J.,Penttilä, R., Stenlida, J., Ovaskainen, O. 2014. Species associations during the succession of wood-inhabiting fungal communities. (Fungal Ecology 11(October 2014): 17–28.)

Paloniemi, R., Hujala, T., Rantala, S., Harlio, A., Salomaa, A., Primmer, E., Pynnönen, S. & Arponen, A. 2017. Integrating social and ecological knowledge for targeting voluntary biodiversity conservation. (Conservation Letters doi:10.1111/conl.12340.)

Paloniemi, R. & Varho, V. 2009. Changing ecological and cultural states and preferences of nature conservation policy: The case of nature values trade in South-Western Finland. (Journal of Rural Studies 25:1, 87-97)

Penttilä, R. & Siitonen, J. 2018. Miten uhanalaista lahopuulla elävää lajistoa voidaan tehokkaimmin turvata talousmetsämaisemassa? (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Korpela, L., Aapala, K. & Löfström, I. (toim.) 2018. METSO-tilannekatsaus 2017: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 13/2018. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 43 s.)

Penttilä, R., Junninen, K., Punttila, P. & Siitonen, J. 2013. Effects of forest restoration by fire on polypores depend strongly on time since disturbance - A case study from Finland based on a 23-year monitoring period. (Forest Ecology and Management 310: 508–516.) 

Peura, M., Oldén, A., Elo, M., Halme, P., Kotiaho, J.S. & Mönkkönen, M. 2020. The effect of buffer strip width and selective logging on streamside polypore communities. (Canadian Journal of Forest Research)

Primmer, E., Paloniemi, R., Similä, J. & Barton, D. 2013. Evolution in Finland’s forest biodiversity conservation payments and the institutional constraints on establishing new policy. (Society & Natural Resources 26(10): 1137–1154)

Primmer, E., Paloniemi, R., Similä, J. & Tainio A. 2014. Forest owner perceptions of institutions and voluntary contracting for biodiversity conservation: Not crowding out but staying out. (Ecological Economics 103, 1-10)

Pykäläinen, J. & Kurttila, M. 2009. Interactive Method for Supporting Forest Owners in Biodiversity Protection Decisions. (Small-Scale Forestry 8(3): 337–348.)

Pynnönen S., Paloniemi R. & Hujala T. 2018. Recognizing the Interest of Forest Owners to Combine Nature‑Oriented and Economic Uses of Forests. (Small-scale Forestry, 1-28 p.)

Raitanen, E., Similä, J., Siikavirta, K. & Primmer, E. 2013. Economic Instruments for Biodiversity and Ecosystem Service Conservation & the EU State Aid Regulation. (European Environmental & Planning Law 10(1), 6-28.)

Rantala, M., Hujala, T. & Kurttila, M. 2012. Measuring and monitoring socio-cultural sustainability in the action of forest biodiversity cooperation networks. (Silva Fennica 46(3): 441–459.)

Rantala, M., Hujala, T. & Kurttila, M. 2012. Sosiokulttuurisen kestävyyden mittaaminen metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoissa. (Metsätieteen aikakauskirja 4/2012: 333–335.)

Rantala, M. & Leskinen, L.A. 2011. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoilla hyviä tavoitteita mutta niukasti resursseja. (Metsätieteen aikakauskirja 2/2011: 146–149.)

Rämö, A-K., Horne, P. & Primmer, P. 2012. Ekosysteemipalveluiden tuotanto yhteistoimintaverkostoissa. (Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus)

Rämö, A-K., Horne, P. & Primmer, P. 2013. Yksityismetsänomistajien näkemykset metsistä saatavista hyödyistä. (Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus)

Saaristo, L., Perkiö, R., Lindberg, H. & Pasanen, H. 2019. Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi. Tapion raportteja nro 39. 37 s.

Salomaa A., Paloniemi R. 2014. Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu. (Suoseura Suo 65(1): 1–1)

Siitonen, J. 2012. Threatened saproxylic species. (In: Stokland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B.G. (eds.). Biodiversity in Dead Wood. Cambridge University Press, Cambridge, UK. p. 356–379.) 

Siitonen, J. 2013. Muuttaisiko metsälakiehdotus metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisen käytäntöjä? (Metsätieteen aikakauskirja 1/2013: 78–84.) 

Siitonen, J. 2014. Ips acuminatus kills pines in southern Finland. (Silva Fennica 48(4). 7 s.)

Siitonen, J. 2015. Kirjanpainajatuhot METSO-kohteilla ja vanhoissa talousmetsissä Uudellamaalla. (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Kuusela, S. (toim.) 2015. METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2025. Luonnonvarakeskus, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus. Helsinki. 52 s.)

Siitonen, J. & Penttilä, R. 2015. Kuusamon METSO-metsät laadukkaimpia. (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Kuusela, S. (toim.) 2015. METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2025. Luonnonvarakeskus, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus. Helsinki. 52 s.)

Siitonen, J., Penttilä, R. & Ihalainen, A. 2012. METSO-ohjelman uusien pysyvien ja määräaikaisten suojelualueiden ekologinen laatu Uudenmaan alueella. (Metsätieteen aikakauskirja 4/2012: 259-283)

Siitonen, J. & Pouttu, A. 2014. Kirjanpainajatuhot Rörstrandin vanhojen metsien suojelualueella sekä ympäröivissä talousmetsissä Sipoossa. (Metsätieteen aikakauskirja 3/2014: 183–193.)

Similä, J., Pölönen, I., Fredrikson, J., Primmer, E. & Horne, P. 2014. Biodiversity Protection in Private Forests: An Analysis of Compliance. (Journal of Environmental Law 0, 1–21)

Sirkiä S., Lehtomäki J., Lindén H., Tomppo E. & Moilanen A. (2012): Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. (Wildlife  Biology. 18(4): 337–353)

Suihkonen, L., Ahtikoski, A., Hänninen, R., Hynynen, J. & Loiskekoski, M. 2011. Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa. (Metlan työraportti) (nyk Luonnonvarakeskus)

Syrjänen, K., Paloniemi, R., Jokinen, M., Ratamäki, O. & Pihlajamäki M. 2015. METSOn markkinointi – millä keinoilla saadaan parhaat kohteet mukaan? (Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K., Kuusela, S. (toim.) 2015. METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2025. Luonnonvarakeskus, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus. Helsinki. 52 s.)

Timonen, J., Siitonen, J., Gustafsson, L., Kotiaho, J.S., Stokland, J.N., Sverdrup-Thygeson, A. & Mönkkönen, M. 2010. Woodland key habitats in northern Europe: concepts, inventory and protection. (Scandinavian Journal of Forest Research 25(4): 309–324.)

Toivanen, T., Markkanen, A., Kotiaho, J. S. & Halme, P. 2012. The effect of forest fuel harvesting on the fungal diversity of clear-cuts. (Biomass and Bioenergy 39: 84-93)

Tyrväinen, L., Savonen, E.-M. & Simkin, J. 2017. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 11/2017. 21 s.

Vainio, A. & Paloniemi, R. 2013. Adapting to the gender order: forest owners’ voluntary conservation in Finland. (Land Use Policy, 35: 247– 256)

Valkonen, S. & Siitonen, J. 2016. Tree regeneration in patch cutting in Norway spruce stands in northern Finland. (Scandinavian Journal of Forest Research 31: 271-278.) 

Valkonen, S., Koskinen, K., Mäkinen, J. & Vanha-Majamaa, I. 2011. Natural regeneration in patch clear-cutting in Picea abies stands in Southern Finland. (Scandinavian Journal of Forest Research 26(6): 530–542.)