Miten METSO etenee?

© Teemu Pokela

Luonnonsuojelualueet

METSO-ohjelmalla pyritään perustamaan uusia suojelualueita yhteensä 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Metsänomistajien, metsäammattilaisten ja ELY-keskusten yhteistyöllä on suojeltu yhteensä jo 88 878 hehtaaria luonnonsuojelulailla vuosina 2008–2022. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti pinta-alaan lasketaan myös Metsähallituksen vuonna 2014 tekemä 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelu. 

Ympäristötukikohteet ja luonnonhoitohankkeet

Talousmetsissä tavoitteena on turvata ympäristötukikohteina sekä luonnonhoitohankkeissa 82 000 hehtaaria. Metsänomistajien kanssa ympäristötukisopimuksia on toteutettu 54 520 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä on tehty 5 265 hehtaaria vuosina 2008–2022.

METSO valtion mailla

Myös valtio suojelee maitaan, tekee luonnonhoitoa ja ennalistamista. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oy edistävät osaltaan METSO-ohjelmaa. Vuonna 2014 päätettiin siirtää yli 13 000 hehtaaria valtion talousmetsiä suojeluun. Kyseessä oli suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös.

Seuraa etenemistä

METSOn etenemistä ja tavoitteiden toteutumista voit seurata myös vuosittain julkaistavista tilannekatsauksista sekä METSO-ohjelman väliarvioinneista. Viimeisin väliarviointi julkaistiin vuonna 2019.

Metsonpolku.fi

Tiedotteita

Jo lähes 90 prosenttia METSO-ohjelman suojelutavoitteesta saavutettu - ympäristötukiin ja luonnonhoitoon tarvitaan lisää rahoitusta (YM ja MMM 9.2.2022)

METSO-ohjelmalla voitokas vuosi – Metsänomistajat turvasivat monimuotoisuutta entistä ahkerammin (YM ja MMM 11.2.2021)

METSO-ohjelman väliarviointi kertoo vapaaehtoisen suojelun onnistumisesta (YM ja MMM 27.2.2019)