Hyppää sisältöön

OsuMa-hanke osallistaa metsänomistajia luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun

Julkaisuajankohta 1.9.2021 9.00
Uutinen

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hanke (OsuMa) on osallistavaan suunnitteluun perustuva maa- ja metsätalousministeriön rahoittama METSO-yhteistoimintaverkostohanke (2020–2022). Hankkeella pyritään yhteistyössä alueen metsänomistajien ja muiden käyttäjien, kuten vapaa-ajanasukkaiden, metsästysseurojen ja luontoharrastajien kanssa edistämään talousmetsien luonnonhoitoa ja vesiensuojelua alueellisesti. Hanketta vetää Suomen metsäkeskus.

Osallistamiseen käytetään yksityismetsätaloudessa uutta menettelyä, jossa sähköisellä karttakyselyllä kerätään alueen metsänomistajilta ehdotuksia luonnonhoidon toimenpiteiksi. Maanomistajat voivat ehdottaa itselleen tärkeille kohteille luonnonhoitotoimenpiteitä, suojelualueiden perustamista tai, että ne muutoin huomioitaisiin metsätalouden toimenpiteiden yhteydessä. Myös alueen muilta käyttäjiltä pyritään saamaan ehdotuksia luonnonhoidon kohteiksi.

Pilottialueet alueellisen luonnonhoidon mallin testaamiseen

Alueellista suunnittelua on nyt pilotoitu jo kahdella alueella, Mäntyharjun Hietaniemessä ja Kuhmoisten Kukasjärven alueella. Täällä maanomistajille lähetettiin kesällä sähköinen karttakysely, johon vastaamalla he pystyivät osallistumaan suunnitteluun ja merkitsemään omia kohteitaan karttakyselyssä mobiililaitteella tai tietokoneella.

Kuvassa näkyy karttasovelluksen valikko vasemmalla ja keskellä kuvaa on kartta, johon on mahdollista merkitä esim. merkittävän puuyksilön paikka.

Kuvankaappaus karttakyselyn mobiiliversiosta puhelimen näytöltä.

Karttakyselyn pohjalta maastotarkistuksia

Kysely sai uteliaan ja pääasiassa positiivisen vastaanoton. Etenkin, kun korostettiin toimenpiteiden perustuvan vapaaehtoisuuteen. Tavoitteenahan oli monipuolisesti edistää alueella talousmetsien luonnonhoitoa, METSO-ohjelmaa sekä vesiensuojelua. Ja kerätä näihin vinkkejä paikallisilta, aluetta tuntevilta ihmisiltä. Vastausprosentti jäi ehkä hieman alhaiseksi, koska toimintamalli oli uusi. Mutta muutamia todella hyviä ehdotuksia tuli. Etenkin Kuhmoisissa paikallinen kalastusosakaskunta oli hyvin aktiivinen ja heidän edustajansa kanssa kierrettiin päivä potentiaalisia vesiensuojelukohteita.

Kuvan keskellä virtaa tummavetinen oja. Ojan penkoilla maassa ja puiden oksilla on ohut lumipeite.

Kalastusosakaskunnan kanssa kierroksella esiin tullut voimakasvirtaamainen oja, johon vesiensuojelurakenteista neuvoteltiin maanomistajien kanssa. © Tiina Lintuharju

Maastoon myös paikkatietoaineistojen perusteella

Maastokohteita kierrettiin perustuen myös eri paikkatietoaineistoihin, kuten Zonation-ohjelmistolla tuotettu monimuotoisuudelle arvokkaiden metsien aineisto sekä vesiensuojelussa tärkeät uoma-analyysi ja RUSLE- eroosiomallinnusaineisto. Ja maanomistajia lähestyttiin tämänkin perusteella mahdollisista kunnostuskohteista. Yksi kohde oli ojauoman vanha laskeutusaltaan paikka, joka nyt luonnonhoitohankkeella sovittiin tyhjennettävän ja laajennettavan.

Kaksi miestä seisoo tiheässä metsässä. Toinen merkitsee koivunrunkoa punaisella kuitunauhalla.

Maanomistajan kanssa maastossa laskeutusaltaan paikkaa merkitsemässä. © Tiina Lintuharju

Luontohelmi!

Kyselyyn tuli myös eräs yhteydenotto, jossa maanomistaja toivoi luonnonhoitotoimia ojitetun suoalueen palauttamiseksi luonnontilaan. Maastokäyntien lopputulemana sovittiin ennallistamista lähdettävän toteuttamaan luonnonhoitohankkeena. Lisäksi koko tilaa tarjotaan pysyvään suojeluun METSO-ohjeman kautta ja vanhan pihapiirin niittyjen, joita maanomistajat ovat aktiivisesti hoitaneet, hoitotyöhön haetaan tukea Helmi-ohjelman kautta. Eli syntyi aika hienoa kokonaisratkaisu.

Kohteita luonnonhoitohankehakuun ja kolmas pilottialue Asikkalaan

Syksyllä maanomistajien kanssa sovittujen luonnonhoitotoimien toteutukseen etsitään Metsäkeskuksen hankehaussa toteuttajaa. Lisäksi toimintamallia testataan saatujen kokemuksien perusteella vielä kolmannella pilotointialueella Asikkalan Vedentausta-Kalkkinen alueella. OsuMa-hanke päättyy näillä näkymin syksyyn 2022.

OsuMa-hankkeen nettisivut

Teksti:

Tiina Lintuharju
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus

Kuvassa näkyy avointa märkää nevasuota ja taustalla metsänreunassa luonnontilaista vanhaa mänty-kuusimetsää.

Niityllä kukkivia valkokukkaisia kasveja ja taustalla näkyy metsää ja vanhoja hirsirakennuksia, muum muassa latoja.

Luonnontilaista vanhaa metsää, jossa kasvaa kuusia ja koivuja.

Kuvia tilalta, jossa lähdetään toteuttamaan luonnonhoitotöitä sekä pysyvä suojelu. © Kuvat: Tiina Lintuharju