Hyppää sisältöön

"Paksu tekopökkelö on parempi kuin ohut" – Tutustu uuteen oppaaseen ja videoon!

Julkaisuajankohta 10.11.2023 15.00
Uutinen
© Heidi Björklund

Lahopuueliöstön kannalta on tärkeää, että metsässä on sekä maa- että pystylahopuuta. Talousmetsissä yksi tapa parantaa lahopuuston laatua ja määrää ovat tekopökkelöt. Uusissa opasmateriaaleissa kerrotaan millaiset tekopökkelöt ovat lajistolle hyödyllisimpiä.

Helsingin yliopiston tiedote 7.11.2023 Korkea ja paksu tekopökkelö hyödyttää monia metsiemme lajeja (helsinki.fi)
 
Tekopökkelö on muutaman metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka voi toimia kotina tai ruoanlähteenä lahopuuta hyödyntäville lajeille. Metsänomistajille ja metsäammattilaisille tarkoitetut opas ja video perustuvat TEKOPÖLY-tutkimusprojektiin ja muihin tutkimuksiin. Oppaassa ja videolla on paljon tietoa tekopökkelöistä, niiden ominaisuuksien merkityksestä lajistolle ja ekosysteemipalveluiden kannalta sekä niiden sijoittelusta ja tärkeydestä eri metsänkäsittelytoimien yhteydessä.

“Paksu tekopökkelö on parempi kuin ohut. Paksussa rungossa on enemmän pinta-alaa ja tilavuutta ja siten enemmän ravintoa sienille ja linnuille sekä tilaa lintujen ja pistiäisten pesäkoloille.” 

TEKOPÖLY-projektissa tutkittiin, millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä lahopuuta käyttävän lajiston kannalta. Hankkeessa tutkitut lajiryhmät olivat linnut, sienet ja pistiäiset. Pistiäisistä monet toimivat metsäympäristöissä pölyttäjinä, kuten tutkimuksen yleisimmät pistiäislajit pohjansimamehiläinen ja horsmanverhoilijamehiläinen. Tekopökkelöiltä löydettiin lähinnä yleisiä lahopuuta hyödyntäviä lajeja, kuten kantokääpää ja purppuranahakkaa. Linnuista havaittiin merkkejä etenkin käpytikan käynneistä. 

”Eri puulajeilla elävät sieniyhteisöt ovat erilaisia, sillä monet sienilajit ovat erikoistuneet hyödyntämään vain tiettyjä puulajeja. Tekopökkelöitä on hyvä tehdä sekä havu- että lehtipuista.” 

”Tee tekopökkelöitä metsän eri kasvuvaiheissa lahopuujatkumon parantamiseksi.”

Uutisen sitaatit: Tekopökkelöiden tekeminen talousmetsissä: Opas metsänomistajille ja metsäammattilaisille