METSO innebär frivilligt skogsskydd

METSO är ett skyddsprogram som riktar sig till privata skogsägare och som baserar sig på frivillighet. Via det kan skogsägarna skydda och vårda skogarnas naturvärden – och se till att den biologiska mångfalden bevaras.

Aktuellt

Du får ersättning för skyddet

Ersättningarna till skogsägaren varierar beroende på skyddsalternativ. Det är också värt att notera att ersättningar för permanent skydd och tidsbegränsat skydd på 20 år är skattefria för privata markägare.