METSO-broschyrer

Tryckta broschyrer

Beställ tryckta broschyrer av kommunikationsexpert Sarita Laine på miljöministeriet ([email protected]), kommunikationsexpert Erika Keppola maa- ja metsätalousministeriöstä ([email protected]) eller av närings-, trafik- och miljöcentralen.

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna

Läs mer om utbudet av metoder inom METSO. Reviderad upplaga, 2018
Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

Lämpliga objekt för METSO-handlingsplanen

Läs mer om METSO-livsmiljöerna. Reviderad upplaga, 2018
Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

METSO. Naturvård och mångfald i skogen

Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet, 2015

Andra broschyrer

Metsään.fi-palvelun mahdollinen METSO-kohde (på finska)

Utgivare: Skogscentralen, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, 2019