Hyppää sisältöön

Uusi jyrkänneaineisto auttaa metsänhoidon suunnittelussa

Julkaisuajankohta 29.9.2023 11.28
Uutinen
© Kimmo Syrjänen

Moni jyrkänne on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö tai muuten monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä. Suomen metsäkeskus järjestää metsänomistajille ja metsäalan toimijoille webinaarit uuden jyrkänneaineiston tulkinnasta, kattavuudesta sekä hyödyntämisestä käytännön metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Uusi jyrkänneaineisto kertoo jyrkänteiden sijainnin tarkemmin kuin maastokartta. Sijainnin lisäksi aineistosta ilmenee jyrkänteiden korkeus. Jyrkänteistä ei ole aiemmin ollut vastaavaa paikkatietoa saatavilla.  Jyrkännetietoja voi katsoa karttapalvelusta ja ne ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Metsäkeskuksen verkkosivuilta. 

Metsälaki turvaa useimmat vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät. Monimuotoisuusarvoja on myös matalammilla jyrkänteillä ja niiden alusmetsissä, varsinkin jos kallioperä on ravinteikas ja siinä on rikkonaisuutta.   

Uuden aineiston avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat huomioida hakkuissa ja metsänhoidossa entistä paremmin metsälain turvaamat sekä muut monimuotoisuudeltaan arvokkaat jyrkänteet ja niiden alusmetsät.  

Lisätietoa aineistosta ja koulutuksista Suomen metsäkeskuksen tiedotteesta (29.9.2023)

Jyrkänneaineisto ja muut kallioelinympäristöjen turvaamistoimenpiteet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa METSO-kehittämishanketta Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock).

Tutustu myös kallioelinympäristöistä laajemmin kertovaan oppaaseen