Hyppää sisältöön

Muhoksen metsäpaloalueelle rauhoitussopimus osana METSO-ohjelmaa (Pohjois-Pohjanmaa)

Julkaisuajankohta 16.7.2020 14.00
Uutinen

Metsänomistaja Ilkka Pöyry ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tehneet Muhoksen metsäpaloalueelle 20 vuoden määräaikaisen rauhoitussopimuksen noin 26,5 hehtaarin suuruiselle alueelle. Sopimuksessa on sovittu, että paloalue saa kehittyä luonnontilassa sopimuskauden ajan. Sopimuskauden jälkeen maanomistaja päättää, että jatkaako hän alueen suojelua sopimalla asiasta luonnonsuojeluviranomaisen kanssa vai palaako alue takaisin talouskäyttöön.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Rauhoitettu alue on noin 50-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsää, joka on syntynyt vuoden 1969 metsäpalon jälkeen Ilkka Pöyryn ja hänen isänsä kylvämänä. Alueen maaperä on muodostunut hienon hiekan muodostamista kangaskaarroista, joiden väleissä on paikoin kosteita painanteita. Metsäpalo oli niin raju, että käytännössä kaikki puusto on alueelta kuollut ja maaperän alun perinkin ohut kunttakerros on paikoin tyystin palanut hiekkaan asti. Vanhan palon jäljiltä maastossa oli vanhoja kantoja, jotka tässä palossa paloivat siten, että maassa on jäljellä enää tähtimäisiä koloja.

Paloalueilla on merkitystä uhanalaisen lajiston suojelussa, minkä vuoksi paloalueita voidaan sisällyttää osaksi METSO-ohjelmaa. Maanomistaja voi pyytää tarjouksen suojeluvaihtoehdoista joko ottamalla yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai suoraan ELY-keskukseen. Tarjouksen pyytäminen ei sido metsänomistajaa millään lailla.

Lisätietoja:

Ilkka Pöyry
p. 050 437 3060

Eero Melantie
Yksikön päällikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 038 377