Hyppää sisältöön

Monimuotoisuutta edistäviin kulotushankkeisiin etsitään tekijöitä

Julkaisuajankohta 25.2.2020 8.30
Uutinen

Suomen metsäkeskus on avannut 24.2.2020 luonnonhoitohankkeiden haun, jossa osaavat metsäalan toimijat voivat hakea hakuun kuuluvien luonnonhoitohankkeiden toteutusta. Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) piiriin kuuluvat luonnonhoitohankkeet ovat osa METSO-ohjelman toteutusta. Tyypillisiä luonnonhoitohankkeita ovat metsätalouden vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävät vesiensuojeluhankkeet. Luonnonhoitohankkeessa voidaan myös keskittyä tietyn elinympäristön, kuten soiden, lähteiden, paahderinteiden tai lehtojen luonnonarvojen lisäämiseen.

Luonnonarvoja luonnonhoitohankkeissa voidaan lisätä myös monimuotoisuutta edistävillä kulotuksilla. Kulotuksessa poltetaan suurin osa päätehakatun leimikon hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä leimikolle jätetty säästöpuuryhmä tai ryhmät.

Käynnistyneessä haussa on mukana kymmenen hanketta maan eri osissa. Tällä kertaa hankkeista yhdeksän on kulotushankkeita ja yhdessä hoidetaan lehtoympäristöjä lehtolajiston elinolosuhteita parantaen.

"Metsämaan kulottaminen tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta ja lahopuuta, joita monet harvinaistuneet hyönteis- ja sienilajit tarvitsevat. Lisäksi kulotus parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta", kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeiden toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa. Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töistä. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut.