Hyppää sisältöön

METSO-kohteiden välityssopimus uudistettiin ja välityskorvausta nostettiin

Julkaisuajankohta 24.6.2020 13.00
Uutinen

Metsänomistajan toivomuksesta metsäalan toimijat voivat välittää metsäkohteen suojeluhakemuksen ELY-keskukseen METSO-kelpoisuuden ja korvausten selvittämiseksi, jos toimijalla on ns. välityssopimus ELY-keskuksen kanssa. Välityssopimus tehdään määräajaksi. Uudistettu välityssopimus on voimassa vuosina 2020–2022. Samalla ympäristöministeriö on nostanut kohteen välittämisestä maksettavaa korvausta.

Välitettävästä kohteesta toimitetaan kuviokohtaiset puusto- ja luontotiedot, kartta sekä arvio kohteen soveltumisesta METSO-kohteeksi täyttämällä METSO-kohteen välityslomake. Sopimuksessa määritellään välitettävien kohteiden laadulliset kriteerit. Pinta-alaltaan kohteiden tulisi pääsääntöisesti olla vähintään neljä hehtaaria. Tietojen välittäminen ELY-keskukselle tapahtuu aina metsänomistajan suostumuksella.

Hakemuksen saatuaan ELY-keskus ottaa yhteyden metsänomistajaan ja keskustelut mahdollisesta suojelusta ja korvauksista etenevät metsänomistajan ja ELY-keskuksen välillä. ELY-keskus tekee metsänomistajalle suojeluesityksen ja tarjouksen suojelukorvauksen suuruudesta.

ELY-keskus maksaa kohteen välittäneelle taholle niin sanotun valmistelukorvauksen. Korvauksen saaminen edellyttää, että välittäjätahon ja ELY-keskuksen välillä on voimassa oleva välityssopimus. Valmistelukorvaus koostuu peruskorvauksesta sekä pinta-alaperusteisesta korvauksesta, joka on sitä suurempi, mitä suurempi kohde on kyseessä. Uuden välityssopimuksen mukaan peruskorvaus on 400 euroa ja valmistelukorvaus vaihtelee 11–16 euroa/ha. Peruskorvaus maksetaan, vaikka metsänomistaja ei päätyisikään suojeluun.

Kohteiden välittäminen tarjoaa metsäalan toimijoille mahdollisuuden palvella vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostunutta metsänomistajaa. Metsänomistajan näkökulmasta se on nopea ja helppo tapa edetä suojelumahdollisuuden selvittämisessä. Jos välityssopimusta ei vielä ole, METSO-ohjelmaan soveltuvien kohteiden välittämisestä kiinnostuneiden metsäalan toimijoiden kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen.

Kohteiden välittämistä ELY-keskukselle tekevät esimerkiksi Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt. Suomen metsäkeskus on välittänyt vuosina 2010–2019 ELY-keskuksille lähes tuhat kohdetta pinta-alaltaan yhteensä noin 9 500 hehtaaria.