Hyppää sisältöön

Luonnonhoito uhanalaistuneiden metsälajien tukena

Julkaisuajankohta 31.3.2023 14.47
Uutinen
Vaarantunut kalliokeuhkojäkälä (Lobarina scrobiculata) elää lievästi ravinteisilla varjokallioilla. Uusimmassa Lenninsiipi-verkkolehdessä kerrotaan muun muassa kallioelinympäristöjen huomioimisesta metsätaloudessa. © Tytti Kontula

Lajisuojelun verkkolehti Lenninsiiven teemanumerossa syvennytään metsäisten elinympäristöjen luonnonhoitoon. Teemanumeroon on koottu tuloksia luonnonhoidon vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista lajisuojelussa ja uhanalaisuuden vähentämisessä sekä lajitiedon merkityksestä luonnonhoidossa. Mukana on 27 kirjoittajaa yli kymmenestä organisaatiosta.

Lajien uhanalaistuminen Suomen luonnossa jatkuu ja tarvitsemme lisää hyviä keinoja kehityksen pysäyttämiseksi. Kuinka tehokas keino uhanalaistumiskehityksen hidastamiseen lajien ja niiden elinympäristöjen hoito, ennallistaminen ja kunnostaminen on?

Lenninsiiven teemanumeroon on koottu kirjoituksia, jotka kattavat koko ketjun lajiston kartoituksista aluetason luonnonhoidon suunnitteluun. Luonnonhoitotoimien kohdentamiseen tarvitaan tietoa lajien esiintymistä, mikä edellyttää lajikartoituksia ja havaintotiedon kerryttämistä. Jotta lajiesiintymät voidaan ottaa huomioon pitää tieto esiintymistä välittää metsätalouden toimijoille ja metsänomistajille. Lisäksi tarvitaan toimintamalleja lajitiedon huomioon ottamiseen luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa käytännön metsätaloudessa. Teemanumerossa tarkastellaan myös erilaisten luonnonhoidon keinojen mahdollisuuksia, tarvetta ja vaikuttavuutta erilaisille lajiryhmille ja erilaisissa elinympäristöissä. 

Lenninsiiven artikkelien linkkien kautta löydät polun monipuolisten, uusien käytännön oppaiden ja tutkimustulosten äärelle.