Hyppää sisältöön

Luonnonhoidon keinoilla turvataan monimuotoisuutta talousmetsissä

Julkaisuajankohta 31.7.2020 9.00
Uutinen

Metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat ylläpitää ja lisätä monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot vahvasti mukana talousmetsien arjessa. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla on merkitystä, mikä on tärkeä muistaa aina kun toimii metsässä.

Metsänomistaja voi ottaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun huomioon monin eri tavoin omassa metsässään metsänkäsittelyjen yhteydessä ja kaikissa metsän kehitysvaiheissa. Jotta käytännön toiminta ja lopputulos metsässä vastaavat metsänomistajan tavoitteita, kannattaa omat luonnonhoitoon liittyvät toiveet ja ajatukset tuoda esille silloin kun metsässä tehtävistä toimenpiteistä sovitaan.

Monimetsä-hanke tarjoaa metsänomistajille eväitä tehdä arjen päätöksiä metsäluonnonhoidosta

Esimerkiksi Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu on oiva työkalu ja auttaa omien tavoitteiden mietinnässä. Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista on myös hyvä muistilista yleisesti käytössä olevista luonnonhoidon toimenpiteistä. Metsänomistaja voi listaa hyödyntäen antaa hoito- ja hakkuutöiden toteuttajalle luvan ottaa luontoarvoja erityisesti huomioon jollakin kohteella vaikkapa niin, että jätetään säästöpuita tavanomaista enemmän tai että säästetään kaikki järeät raidat tms. Sovitut ja huomioitavat asiat kirjataan ylös joko erilliselle tarkistuslistalle tai toimijan omiin järjestelmiin ja varmistetaan tiedon välittyminen käytännön työn toteuttajalle saakka.

Talousmetsien luonnonhoito -webinaarit ja -verkkoaineistot

Hanke järjesti keväällä talousmetsien luonnonhoidosta teemawebinaari-sarjan, jotka käsittelivät seuraavia aiheita: Lahopuusto, säästöpuut, taimikonhoito & luonnonhoito ja riista sekä vesiensuojelu. Näiden tallenteet samoin kuin aiempien Monimetsä-webinaarien tallenteet löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Monimetsä-hanke on tuottanut viime vuonna metsänomistajille ja muille kiinnostuneille talousmetsien luonnonhoidon keinoja esittelevän verkkoaineiston. Millainen luonnonhoitaja olen -aineistossa pääsee kokeilemaan, kuinka hyvin tuntee talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja saa samalla lisää tietoa niistä. Verkkoaineisto on seitsemänosainen ja sisältää paljon valokuvia. Kokonaisuuteen tutustuminen kestää yhteensä noin 30 minuuttia.

Metsänomistaja, tiedätkö, miten voit ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta metsässäsi?

Syksyllä jatkuvat viime vuonna käynnistyneet ja suositut Metsäkeskuksen järjestämät Laatuloikka luonnonhoitoon lenkit metsänomistajille. Eri puolella Suomea järjestettävillä lenkeillä metsänomistajilla on mahdollisuus saada tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä talousmetsien luonnonhoitoon.

Pari tuntia kestävillä maastolenkeillä esitellään luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla. Lenkeillä pääsee tutustumaan luonnonhoidon mahdollisuuksiin ja keinoihin metsän eri kehitysvaiheissa ja metsänkäsittelyissä. Lenkit toteutetaan rauhallisesti kävellen ja keskustellen. Käsiteltäviä ja maastossa nähtäviä asioita ovat mm. säästöpuut, luontokohteet, riistatiheiköt, lehtipuusekoitus ja vesiensuojelun suojavyöhykkeet. Mukana lenkeillä voi olla myös muita paikallisia metsäalan toimijoita.

Loppusyksyllä hanke järjestää yhteistyössä Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeen kanssa Monimuotoinen metsäni metsänomistajapäivän Tampereella 7.11. Luvassa on monipuolinen ja kiinnostava kattaus talousmetsien luonnonhoidon ja luonnontuotealan ajankohtaisista aiheista ja teemoista. Ohjelma ja sisältö tarkentuvat lähempänä.

Monimetsä — Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa

Monimetsä-jatkohanke 2020–2022 viestii talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista niin metsänomistajille kuin metsäalan toimijoille. Hanke tarjoaa tapahtumia, koulutuksia, materiaaleja ja videoita luonnonhoidosta. Metsätalouden toimijoiden yhteistyönä kehitetään toimintamalleja ja työkaluja, joilla voidaan entistä paremmin tunnistaa luonnonhoidon mahdollisuuksia ja viedä kuhunkin tilanteeseen ja kohteeseen sopivia ja suositeltavia luonnonhoidon keinoja talousmetsien arkeen. Monimetsä parantaa metsäelinympäristöjen ja vesistöjen tilaa edistämällä metsänomistajien ympäristötavoitteiden toteutumista hakkuissa ja metsänhoidossa.

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Teksti:

Sanna Kotiharju
Suomen metsäkeskus