Hyppää sisältöön

Luonnonhoidon alueellinen suunnittelu etenee METSOn yhteistoimintaverkostoissa

Julkaisuajankohta 23.6.2022 15.00 | Julkaistu suomeksi 14.7.2022 klo 9.42
Uutinen

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman vuosittaisen seurantaraportin mukaan METSO-yhteistoimintaverkostot ovat Koronapandemiasta huolimatta onnistuneet tavoitteissaan osallistaa maanomistajia ja muita toimijoita luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellaan arvokkaita luontokohteita maanomistajille vapaaehtoisin keinoin. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan monipuolisesti tietoa ja kehitetään käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edistämiseksi metsissä. Yhteistoimintaverkostot on yksi METSO-ohjelman toimenpiteistä. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoissa sovitetaan yhteen metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä. Verkostot perustuvat metsänomistajien, METSO-ohjelman eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Luonnonhoidon alueellista suunnittelua yhteistyössä hankealueiden maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa

Vuonna 2021 oli käynnissä kaksi yhteistoimintaverkostohanketta, joissa kehitetään aluetason luonnonhoidon suunnittelua: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto sekä Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa.

Hankkeet ovat kahden toimintavuotensa aikana lisänneet toiminta-alueillaan paikallista yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa. Muotoutumassa on kaksi näkökulmiltaan ja painotuksiltaan hieman erilaista toimintamallia, jotka tukevat luonnonhoidon alueellista suunnittelua kohdealueillaan.

Molempien hankkeiden vahvuutena on toimiva alueellinen yhteistyöverkosto ja aktiivinen viestintä. Haasteita on tuonut erityisesti Koronapandemia, jonka vuoksi lähitapaamisia maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa on ollut vaikea järjestää.

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa

Suomen metsäkeskuksen vetämän OsuMa-hankkeen tavoitteena on tuottaa alueellinen luonnonhoidon suunnittelumalli, jossa hyödynnetään kattavasti olemassa olevaa paikkatietoa ja otetaan huomioon metsänomistajien tavoitteet ja paikallistuntemus.

Hankkeen verkkosivut: Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla - OsuMa

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

Valonian vetämän Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkoston tavoitteena on tehdä Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma sekä kehittää vuorovaikutteinen toimintamalli luonnonhoidon alueelliseen suunnitteluun.

Hankkeen verkkosivut: Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto

 

Linkki seurantaraporttiin: METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2021

Lisätietoja:

OsuMa -hanke:

Tiina Lintuharju
projektipäällikkö
Metsäkeskus
p. 050 464 8908
[email protected]

Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto:

Janne Tolonen
vesiasiantuntija
Valonia
p. 050 518 7755
[email protected]

Katariina Yli-Heikkilä
ympäristöasiantuntija
Valonia
p. 040 552 2369
[email protected]

METSO-hankkeet:

Kaisu Aapala
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 052
[email protected]

Susanna Anttila
tutkija
Suomen ympäristökeskus
p. 0295 251 067
[email protected]