Hyppää sisältöön

Koulutuksilla lisää metsäalan toimijoita mukaan METSO-työhön

Julkaisuajankohta 16.11.2020 10.00
Uutinen

Suomen metsäkeskus järjesti lokakuussa yhdessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kaksi verkkokoulutusta, yhden ruotsiksi ja yhden suomeksi, teemana vapaaehtoinen metsien ja soiden suojelu. Koulutuksissa yhteensä 14 metsäalan toimijaa Pohjanmaan maakunnista sai kuulla, miten he voivat palvella asiakkaitaan valmistelemalla ympäristötukihakemuksia ja välittämällä kohteita suojeluun.

Suuri joukko metsäalan toimijoita tekee työtä METSO-ohjelman puitteissa vapaaehtoisen suojelun parissa. Kymmenvuotisten ympäristötukisopimusten täytäntöönpanosta vastaavalla Metsäkeskuksella ja pysyvän suojelun toteuttamisesta vastaavalla ELY-keskuksella on yhteinen intressi aktivoida metsätoimijoita mukaan METSO-ohjelman toteutukseen. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana, ennen kuin saavutamme asetetut tavoitteet. Metsissä on edelleen hienoja luontokohteita ja metsänomistajat ovat yleisesti kiinnostuneita vapaaehtoisesta suojelusta, joten tavoitteiden saavuttamisen kannalta olosuhteet ovat edelleen erittäin hyvät.

Toimijat haluavat palvella metsänomistajia – ja voivat saada siitä korvausta

Kentän toimijoilla on iso ja tärkeä rooli METSO-ohjelman markkinointityössä. Metsänomistajat eivät voi valita METSO-ohjelmaa, jos he eivät tiedä sen tarjoamista vaihtoehdoista. Metsänomistajien täytyy saada tietoa siitä, onko heidän metsissään suojelun arvoisia kohteita, sekä lisää tietoa vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista ja suojelusta maksettavista korvauksista.

Toimijat voivat myös itse saada korvausta Metsäkeskuksesta ympäristötukihakemusten valmistelusta ja ELY-keskukselta kohteiden välittämisestä suojeluun. Hakemusten valmistelu ja kohteiden välittäminen suojeluun voi olla osa toimijoiden palvelua metsänomistajille, ja monissa paikoissa tämä onkin jo käytäntö. METSO-ohjelman edistämiseen tarvitaan yhä lisää toimijoita.

Koulutuspäivissä keskustelimme kaikista METSO-ohjelman suojavaihtoehdoista, eli pysyvän suojelun eri keinoista ja kymmenen vuoden ympäristötukisopimuksista. Osallistujat saivat oppia, miten valmistellaan ympäristötukihakemus Metsäkeskukseen tai välitetään kohde ELY-keskukselle. Kävimme läpi suojelun arvoiset luontokohteet, eli METSO-elinympäristöt ja metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Kuulimme myös uudesta Helmi-elinympäristöohjelmasta, erityisesti vapaaehtoisesta soidensuojelusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista metsänomistajille.

Edelleen tarvitaan lisää tietoa

Koulutuksissa esitettyjen kommenttien ja kysymysten perusteella vapaaehtoisuus ja avoimuus hyödyttävät meitä kaikkia. Organisaatioiden välinen yhteistyö ja ammattilaisten välinen tuki ovat edellytys METSO-työn onnistumiselle. Uudet työntekijät ja päivitetyt valintaperusteet luovat tarvetta koulutuksille myös jatkossa. Perusteet METSO-ohjelman elinympäristöjen luokittelemiseksi luokkiin 1-3 nousi esiin teemana, joka koettiin hieman epäselväksi.

Suomen metsäkeskus ja ELY-keskus tarjoavat tukea ja -opastusta METSO-ohjelman toteutukseen sekä metsäalan toimijoille että metsänomistajille.

Teksti:

Nina Jungell
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus