Hyppää sisältöön

Jo lähes 90 prosenttia METSO-ohjelman suojelutavoitteesta saavutettu - ympäristötukiin ja luonnonhoitoon tarvitaan lisää rahoitusta

Julkaisuajankohta 9.2.2022 11.00 | Julkaistu suomeksi 7.4.2022 klo 14.42
Uutinen
Vanhaa lahopuustoista kuusimetsää sammaleisessa rinteessä.
© Kimmo Syrjänen

Suomalaiset metsänomistajat suojelivat METSO-ohjelmassa viime vuonna pysyvästi noin 4 800 hehtaaria metsää. Määräaikaisesti 20 vuodeksi rauhoitettiin noin 300 hehtaaria. METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 loppuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu 88 prosenttia eli 84 000 hehtaaria. Ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden osalta päästiin erinomaiseen runsaan 4 500 hehtaarin vuositulokseen, mikä tarkoittaa että 82 000 hehtaarin tavoitteesta on saavutettu 68 prosenttia eli 56 000 hehtaaria. Tältä osin tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin ohjelman loppukaudella selvää rahoitustason nostoa.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat 9.2.2022

”Luontokato Suomen metsäluonnossa jatkuu ja vapaaehtoisen suojelun METSO-ohjelma on tärkeä väline sen pysäyttämisessä. Olen iloinen, että niin moni metsänomistaja on aloitteellinen ja halukas turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja päätynyt suojelemaan omistamiaan metsiä suojeluohjelman avulla”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Myös kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin ennätyksellisen paljon. Niiden avulla turvattiin metsäelinympäristöjä noin 4 400 hehtaaria. Luonnonhoitotöitä tehtiin yksityismetsissä 125 hehtaarilla.

”On hienoa huomata, että metsänomistajat ja metsäalan toimijat ovat ottaneet METSO-ohjelman omakseen. Ympäristötukisopimusten määrän kasvu osoittaa, että moni metsänomistaja näkee luonnon monimuotoisuuden turvaamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena. Metsäkeskus on tehnyt hyvää työtä sopimusten valmistelussa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa ja Suomen metsäkeskuksessa vuosina 2008–2021.

Sadat metsänomistajat suojelivat metsiään pysyvästi

Sekä ELY-keskukset että Suomen metsäkeskus ylittivät viime vuoden tavoitteensa METSO-ohjelmassa. Kaikkiaan päätöksiä pysyvästä suojelusta tehtiin yli 450 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että sadat metsänomistajat ovat päätyneet suojelemaan metsiään pysyvinä luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina tai myyneet metsäänsä valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Suojeltujen kohteiden keskikoko on vajaa 11 hehtaaria. Suojelupinta-ala kasvoi eniten Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla. Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna vajaa 6 800 euroa hehtaarilta.

Vuonna 2021 maanomistajille maksettiin korvauksia monimuotoisuutta turvaavista toimenpiteistä yhteensä noin 43 miljoonaa euroa, josta noin 33 miljoonaa kohdistui pysyvään suojeluun ja 10 milj. määräaikaisiin ympäristötukisopimukseen ja luonnonhoitohankkeisiin.

Ympäristötukisopimusten pinta-alan kasvu jatkui

Kymmenvuotisten ympäristötukisopimusten pinta-alan kasvu jatkui edelleen. Ympäristötukisopimuksia solmittiin vuonna 2021 lähes 25 prosenttia suuremmalle pinta-alalle kuin edellisenä vuonna. Kasvun takana on parantunut rahoitustilanne ja se, että metsänomistajat ovat tarjonneet aiempaa enemmän kohteita. Metsäkeskus on lisääntyneen rahoituksen turvin lisännyt ympäristötukineuvontaa ja useampi metsäalan toimija on tarjonnut apua ympäristötukihakemusten valmisteluun. Vuonna 2021 ympäristötukihakemuksia valmisteli 53 organisaatiota noin 750 sopimushehtaarille.

Ympäristötukisopimusten pinta-ala kasvoi eniten Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pirkanmaalla. Kaikkiaan kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia tehtiin viime vuonna yli 1 600 kappaletta. Ympäristötukikohteiden keskikoko on vajaa kolme hehtaaria. Keskimääräinen korvaus kymmenvuotisesta sopimuksesta oli noin 2 100 euroa hehtaarilta.

Tämän vuoden tavoitteena suojella vähintään 4 000 hehtaaria

METSO-ohjelmassa on tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 4 000 hehtaaria vuonna 2022. Tänä vuonna ja seuraavina vuosina suojelun rahoitus laskee jonkin verran, mutta hieman alhaisemmallakin rahoitustasolla METSO-ohjelman suojelutavoite tullaan saavuttamaan vuonna 2025. Suojelussa etusijalla ovat edelleen Etelä-Suomen kohteet, mutta arvokkaita metsäkohteita suojellaan koko maassa. Samanaikaisesti ympäristöministeriö edistää pohjoisten vanhojen metsien suojelua omalla erillismäärärahalla, joka on vielä tänä vuonna käytettävissä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueella.

Ympäristötuen tavoitteen saavuttaminen edellyttää rahoituksen nostamista

Ympäristötukisopimuksia on tavoitteena tehdä tänä vuonna 3 400 hehtaarille ja luonnonhoitoa 250 hehtaarille. Luonnonhoitohankkeilla edistetään vesiensuojelua, elinympäristöjen tilan parantumista sekä palo- ja kuloelinympäristöjen syntymistä. Metsäkeskus tarjoaa hankkeita toimijoiden toteutettavaksi avoimissa hankehauissa. Varoja näihin on käytettävissä yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden osalta METSO-ohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää selvää rahoitustason nostoa seuraaviksi vuosiksi. Metsänomistajien kiinnostus vapaaehtoista suojelua kohtaan on suurta, joten lisärahoitus edistäisi metsiensuojelua tehokkaasti koko maan alueella.

METSO-ohjelma jatkaa vapaaehtoista metsiensuojelua vuoteen 2030 asti

Elinympäristöjen ennallistamista ja hoitoa edistävän Helmi-ohjelman periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvostossa toukokuussa 2021. Päätökseen sisältyi METSO-ohjelman jatkuminen nykyisen ohjelmakauden jälkeen vuosina 2026–2030. METSOn jatkokauden tavoitteet tullaan määrittämään laajapohjaisessa työryhmässä. Metsien monimuotoisuuden turvaamisessa METSO-ohjelma ja Helmi-elinympäristöohjelma tekevät yhteistyötä esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden lehtometsäkohteiden suojelussa ja hoidossa. Helmi-ohjelma täydentää METSOa myös valtion talousmetsien ennallistamisen ja luonnonhoidon tavoitteiden osalta.

Lisätietoja:

Esa Pynnönen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 0295 250 386
[email protected]

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö:
p. 0295 162 190
[email protected]