Hyppää sisältöön

Eliölajitieto paremmin metsänomistajien ulottuville

Julkaisuajankohta 12.8.2020 12.30
Uutinen

Metsätalouden organisaatiot saavat ympäristöhallinnolta tietoa uhanalaisten lajien esiintymistä, jotta lajiesiintymät voidaan ottaa huomioon metsien hakkuu- ja hoitotöissä. Lajitiedon hyödyntämisestä tehty selvitys osoittaa, että yksittäisten lajiesiintymien huomioon ottamista hakkuissa voitaisiin parantaa lisäämällä metsänomistajien tietoa lajiesiintymistä.

Tapio Oy:n tiedotteen mukaan lajitiedon hyväksikäyttöä metsätaloudessa kehittävä Lajiturva-hanke on tehnyt selvityksen metsänomistajien, ympäristö- ja metsähallinnon asiantuntijoiden ja metsätalouden toimijoiden kokemuksista uhanalaisten lajien esiintymien turvaamisesta metsätalouden toiminnassa.

Selvitykseen haastateltujen metsänomistajien omissa metsissä esiintyy jokin uhanalainen metsälaji. Haastatellut metsänomistajat suhtautuvat uhanalaisten lajien turvaamiseen myönteisesti, mutta he kokivat, että heillä on puutteelliset tiedot oman metsän uhanalaisista lajeista.

Selvityksen tietoja hyödynnetään, kun metsä- ja ympäristöalan toimijat uudistavat toimintatapojaan lajiesiintymien turvaamisessa ja niiden lähiympäristössä tehtävissä hakkuissa. Metsätaloudella on valmius lisätä järjestelmiin otettavan lajitiedon määrää. Tiedon hyödyntäminen edellyttää toimintatapojen ja ohjeistusten parantamista, metsäammattilaisten koulutusta ja metsänomistajien neuvontaa.

Lajiturva-hankkeen tavoitteena on lisätä lajiesiintymätiedon avulla sellaisten metsän- ja luonnonhoitoratkaisujen käyttöä, joilla turvataan uhanalaisten lajien esiintymiä ja populaatioita. Tapio Oy:n vetämässä hankkeessa päivitetään ja kehitetään toimintamallia, jonka avulla metsäalan toimijat ja maanomistajat saavat tietoa uhanalaisten lajien esiintymistä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama METSO-ohjelmaan kuuluva hanke päättyy vuonna 2021.