Hyppää sisältöön

Avointa paikkatietoa tulvametsistä ja metsäluhdista

Julkaisuajankohta 1.12.2021 9.00 | Julkaistu suomeksi 7.4.2022 klo 14.44
Uutinen

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut) -hankkeessa on luotu menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Tämän vuoden lopulla päättyvässä kolmevuotisessa hankkeessa on tuotettu paikkatietoaineisto mahdollisista tulvametsä- ja metsäluhta-alueista. Paikkatietoaineisto on julkaistu 30.11.2021 avoimena paikkatietona kaikkien käytettäväksi Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa.

Aineiston tuottamisessa on hyödynnetty laserkeilausaineistoja, tulvamallinnusta ja metsävaratietoja sekä koneoppimismenetelmiä. Paikkatietoaineisto osoittaa potentiaaliset kohteet, mutta lopullinen varmuus kohteen luontotyypeistä saadaan maastokäynnillä. Hanke valmistelee myös materiaalia tulvametsien ja metsäluhtien ominaispiirteistä ja tunnistamisesta maastossa sekä tuottaa tietoa toimintamalleista niiden turvaamiseksi. Tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamisesta ja hoidosta julkaistaan myöhemmin opas SYKEn raportteja -sarjassa. 

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ovat olleet mukana myös ProAgria Oulu ry, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus. Hanke on METSO-ohjelman luonnonhoidon kehittämishanke, jota on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Tervetuloa infotilaisuuteen 16.12.2021

Potut-hanke järjestää 16.12.2021 tuloksia esittelevän infotilaisuuden Astu tulvametsään kenkiä kastamatta. Infotilaisuus on tunnin mittainen etätilaisuus. Lisätietoa ja osallistumislinkki löytyy Potut-hankkeen nettisivuilla, missä ovat esillä myös kaikki hankkeen aineistot ja materiaalit (mm. hankkeen työtä ja tuloksia kuvaava tarinakartta, maastohavaintosovellus sekä hankkeen tiimoilta pidettyjen esitelmien materiaaleja).

Kohti koko maan kattavaa aineistoa

Hankkeen työ saa jatkoa, kun valuma-alueittainen tulvamallinnus tehdään kattavasti koko Suomeen Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (Tiima) -hankkeessa (2022–2024). Sen yhteydessä tullaan aikanaan päivittämään myös potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien paikkatietoaineistot.