Uppföljning och mellanutvärderingar av METSO-programmet

Mellanutvärderingar av METSO-programmet (på finska)

Lägesrapporter om METSO-programmet (på finska)

Uppföljning av samarbetsnätverken (på finska)

Forsknings- och utvecklingsprojektens effekter