Vill du veta mer om METSO-programmet?

Funderar du på att skydda din egen skog eller på ett naturvårdsprojekt?

Du kan ta direkt kontakt med kontaktpersonerna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i ditt område eller vid Finlands skogscentral. Du kan också fylla i kontaktblanketten så kontaktar våra sakkunniga dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.