METSOs livsmiljöer

© Kimmo Syrjänen

Urvalsgrunderna för METSO-programmet består av allmänna urvalsgrunder och livsmiljöspecifika urvalsgrunder.  Förutom de livsmiljöer som ingår i urvalsgrunderna kan man med hjälp av METSO-programmet skydda även sådana livsmiljöer som skyddas av lagar och andra värdefulla livsmiljöer.

Du kan bekanta dig med METSO-programmets livsmiljöer via länkarna i spalten till vänster.

Läs också broschyren om METSO-livsmiljöer Lämpliga objekt för METSO-handlingsplanen

Närmare information om urvalskriterierna för METSO-programmet fås i handboken för bedömning av METSO-objekt Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen. METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025 (pdf, på finska).