Alternativen för permanent skydd inom METSO-handlingsplanen 

 

I norra Finland har METSO-programmets regionala mål om permanent skydd uppnåtts på många håll. För närvarande söks objekt särskilt i södra Finland. Objekt med särskilt högt naturvärde skyddas fortfarande i hela landet. NTM-centralen ger dig mer information om situationen i ditt område.