Skogbevuxna berg, stup och blockfält

© Kimmo Syrjänen

Värdefulla med tanke på METSO-programmet är fjällnära skogar och skogar på bergssluttningar, under stup och på blockfält, samt deras närliggande skogar, som har ett mångsidigt och gammalt trädbestånd med död ved. I synnerhet objekt som är flera hektar stora och innehåller olika livsmiljöer är lämpliga för METSO.

Skogbevuxna berg, stup och blockfält som är lämpliga som METSO-objekt

  • Skogar med bergig terräng och blockfält med gammalt trädbestånd (över 120 år) där det finns döda lågor, torrakor och/eller gamla tallar med sköldbark
  • Skogar i naturliknande tillstånd med ett gammalt trädbestånd på branta klippsluttningar och klippstup med närskogar
  • Skogar med bergig terräng, stup och blockfält med döda stående träd eller död ved på över fem kubikmeter per hektar
  • Stora områden med varierande form som innehåller skogar med bergig terräng, stup och blockfält med ett flertal livsmiljöer som lämpar sig för METSO

Skogbevuxna berg, stup och blockfält som är lämpliga som naturvårdsobjekt i METSO

  • På objekt där det förekommer mycket lite murket trä kan förekomsten av dött trä ökas genom naturskyddsåtgärder och hyggesbränning

Förekomst

De skogbevuxna berg, stup och blockfält som tryggas genom METSO förekommer främst i programmets prioriterade områden. 

© Kimmo Syrjänen