Skogsägarens METSO-kontaktblankett

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Finns det kanske naturvetenskapligt värdefulla skogsobjekt i din skog?

Om du vill ha mer information om handlingsplanen kan du kontakta METSO-experterna vid Skogscentralen eller NTM-centralen. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster på sidan. Du kan också skicka in en kontaktblankett till den regionala NTM-centralen. Välj din närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) i rullgardinsmenyn längst ner på blanketten. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO-handlingsplanen.

Vid upprättande av miljöstödsansökan ska skogsägaren ta direkt kontakt med en aktör inom skogsbranschen som gör ansökningsberedning. Kontaktuppgifterna till de aktörer som bereder ansökningar finns uppräknade landskapsvis i förteckningen över aktörer i skogsbranschen som hjälper till med att göra upp miljöstödsansökningarSkogscentralens webbplats

*obligatoriska uppgifter. Du kan påskynda kontakten genom att ange en e-postadress. Om du inte har en e-postadress kan du kontakta METSO-specialisten i ditt område direkt.