Skogsägarens METSO-kontaktblankett

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Finns det kanske naturvetenskapligt värdefulla skogsobjekt i din skog?

Om du vill ha mer information om handlingsplanen, fyll i kontaktblanketten i slutet av sidan, välj närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) eller Finlands skogscentrals serviceområde på blankettens rullgardinsmeny. Vår kontaktperson för METSO kontaktar sedan dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO-handlingsplanen. Du kan också vara i direkt kontakt med den lokala NTM-centralen eller METSO-experten vid Finlands skogscentral, till exempel om blanketten inte går att skicka in. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster på sidan.

Vid upprättande av miljöstödsansökan kan skogsägaren också ta direkt kontakt med en aktör inom skogsbranschen som gör ansökningsberedning eller lämna en servicebegäran i tjänsten MinSkog.fi. Kontaktuppgifterna till de aktörer som bereder ansökningar finns uppräknade landskapsvis i förteckningen över aktörer i skogsbranschen som hjälper till med att göra upp miljöstödsansökningar  på Skogscentralens webbplats.

*obligatoriska uppgifter. Du kan påskynda kontakten genom att ange en e-postadress. Om du inte har en e-postadress kan du kontakta METSO-specialisten i ditt område direkt.