METSO-kontaktinformation

Om du är intresserad av METSO-programmet kan du kontakta de nedan nämnda NTM-centralernas och Finlands skogscentrals METSO-kontaktpersoner. Du kan också fylla i kontaktblanketten så kontaktar våra sakkunniga dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.

Närings-, trafik- ock miljöcentralerna

E-postaddresser: [email protected]

Nyland

Överinspektör Jani Seppälä
tfn 0295 021 461

ersättare:
Överinspektör Janne Sormunen
tfn 0295 021 114

Egentliga Finland

Överinspektör Heli Roström
tfn 0295 022 736

Skärgården:

Överinspektör Jens Skog
tfn 0295 022 582

Tavastland

Kanta-Häme:

Expert på skogsvård Petri Pohjonen
tfn 0295 025 217

Päijät-Häme:

Överinspektör Soile Hiitola
tfn 050 396 0075

Birkaland

Överinspektör Auli Suvanto
tfn 0295 036 388   

ersättare:
Överinspektör Jyri Pääkkönen
tfn 0295 036 088

Sydöstra Finland

Skogsbruksingingenjör Pekka Jokinen
tfn 0295 029 240

ersättare:
Diplomingenjör Paula Mattila
tfn 0295 029 258   

Södra Savolax

Naturskyddsexpert Markku Heikkinen
tfn 0295 024 175    

ersättare:
Naturskyddsexpert Arto Hyvärinen
tfn 0295 024 068

Norra Savolax

Överinspektör Anne Grönlund
tfn 0295 026 779   

ersättare:
Överinspektör Marko Haavisto
tfn 0295 026 781

Norra Karelen

Naturskyddsexpert Säde Neitola
tfn 0295 026 166 

ersättare:
Ledande expert Saara Heräjärvi 
tfn 0295 026 189

Mellersta Finland

Biolog Johanna Viljanen
tfn 0295 024 829   

ersättare:
Biolog Johanna Hallman
tfn 0295 024 733

Österbotten

Överinspektör Vesa-Pekka Simula
tfn 0295 027 935

ersättare:
Överinspektör Leena Rinkineva-Kantola
tfn 0295 027 920
leena.rinkineva(at)ely-keskus.fi

Norra Österbotten

Chef Eero Melantie
tfn 0295 038 377     

Kajanaland

Överinspektör Marja Manninen
tfn 0295 023 813    

Lappland

Enhetschef Ari Neuvonen
tfn 0295 037 452

Finlands skogscentral

E-postaddresser: [email protected]

Hela landet

Riitta Raatikainen   
Kauppakatu 19 B, 40101 Jyväskylä
tfn 029 432 4750

Södra området

Nina Myllykangas 
Myllykatu 15, 65100 Vasa
tfn 029 432 4172

Österbotten, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland samt Kimitoön och Pargas

Västra området

Jarmo Uimonen   
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori   
tfn 029 432 4245

Södra och Mellersta Österbotten, Satakunta, Birkaland, Egentliga Finland

Östra området

Jarmo Laitinen   
Niiralankatu 25, 70600 Kuopio   
tfn 029 432 4925

Mellersta Finland, Norra och Södra Savolax, Norra och Södra Karelen, Kymmenedalen

Norra området

Matti Välimäki
Hallituskatu 22, 96100 Rovaniemi
tfn 029 432 4135

Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten