METSO-kontaktinformation

Om du är intresserad av METSO-programmet kan du kontakta de nedan nämnda NTM-centralernas och Finlands skogscentrals METSO-kontaktpersoner. Du kan också fylla i kontaktblanketten så kontaktar våra sakkunniga dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.

E-postaddresser

[email protected]

Nyland

Överinspektör Jani Seppälä
tfn 0295 021 461

ersättare:
Överinspektör Janne Sormunen
tfn 0295 021 114

Egentliga Finland

Överinspektör Leena Lehtomaa
tfn 0295022894

Satakunta:

Överinspektör Elina Joensuu
tfn 0295 022 872

Tavastland

Kanta-Häme:

Expert på skogsvård Petri Pohjonen
tfn 0295 025 217

Päijät-Häme:

Överinspektör Soile Hiitola
tfn 050 396 0075

Birkaland

Överinspektör Auli Suvanto
tfn 0295 036 388   

ersättare:
Överinspektör Jyri Pääkkönen
tfn 0295 036 088

Sydöstra Finland

Skogsbruksingingenjör Pekka Jokinen
tfn 0295 029 240

ersättare:
Diplomingenjör Paula Mattila
tfn 0295 029 258   

Södra Savolax

Naturskyddsexpert Markku Heikkinen
tfn 0295 024 175    

ersättare:
Naturskyddsexpert Arto Hyvärinen
tfn 0295 024 068

Norra Savolax

Överinspektör Anne Grönlund
tfn 0295 026 779   

ersättare:
Överinspektör Marko Haavisto
tfn 0295 026 781

Norra Karelen

Naturskyddsexpert Säde Neitola
tfn 0295 026 166 

ersättare:
Ledande expert Saara Heräjärvi 
tfn 0295 026 189

Mellersta Finland

Biolog Johanna Viljanen
tfn 0295 024 829   

ersättare:
Biolog Johanna Hallman
tfn 0295 024 733

Österbotten

Överinspektör Vesa-Pekka Simula
tfn 0295 027 935

ersättare:
Överinspektör Leena Rinkineva-Kantola
tfn 0295 027 920
leena.rinkineva(at)ely-keskus.fi

Norra Österbotten

Chef Eero Melantie
tfn 0295 038 377     

Kajanaland

Överinspektör Marja Manninen
tfn 0295 023 813    

Lappland

Enhetschef Ari Neuvonen
tfn 0295 037 452