Kontaktinformation

Miljöministeriet

Miljöråd Päivi Gummerus-Rautiainen
tfn 0295 250 240
paivi.gummerus-rautiainen(at)ym.fi

Kommunikationsexpert Alisa Vänttinen
tfn 0295 250 219
alisa.vanttinen(at)ym.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativa tjänstemannen Ville Schildt
tfn 029 516 2190
ville.schildt(at)mmm.fi

Informatör Pävi Kari
tfn 0295 162 122
paivi.kari(at)mmm.fi

Finlands miljöcentral

Projektchef Kimmo Syrjänen
tfn 0295 251 666
kimmo.syrjanen(at)ymparisto.fi  

Äldre forskare Kaisu Aapala
tfn 0295 251 052
kaisu.aapala(at)ymparisto.fi

Naturresursinstitutet

ForskareTerhi Koskela
tfn 029 532 5146
terhi.koskela(at)luke.fi

Publicerad 16.2.2016 kl. 9.36, uppdaterad 25.4.2019 kl. 10.37