Du som arbetar inom skogsbranschen – METSO är bra kundtjänst

När du har kontakt med skogsägare, berätta då för dem om

  • den biologiska mångfalden i skogarna
  • METSO-livsmiljöer och
  • de alternativ METSO-handlingsplanen erbjuder.

De flesta skogsägare är intresserade av vilka naturvärden som finns i deras skog och vill höra om olika alternativ för att använda, sköta och skydda skogen. Skogsägaren litar på din sakkunskap när han eller hon fattar beslut eller överväger olika alternativ.

Läs mer om alternativen permanent skydd, tidsbegränsat skydd och naturvård

Känn igen ett METSO-objekt

Till stöd för dig har man inom METSO-handlingsplanen definierat de livsmiljöer som är viktigast med tanke på den biologiska mångfalden i skogen och som man strävar efter att inrikta de frivilliga skyddsåtgärderna på.

Vidarebefordra skogsägarens METSO-objekt till NTM-centralen eller till Finlands skogscentral

Skogsägaren kan själv ansöka om skydd av sin skog. Eller så kan du på skogsägarens vägnar vidarebefordra METSO-anbudet till NTM-centralen eller till Finlands skogscentral.

NTM-centralerna har med de flesta skogsorganisationerna, såsom skogsvårdsföreningarna, Finlands skogscentral och skogsbolagen, ingått samarbetsavtal, med stöd av vilka NTM-centralen även till den organisation som vidarebefordrat METSO-anbudet betalar ersättning för förberedelserna.

Graf. Förutsättningar för vidarebefodran till METSO.556 pxl.png

Håll dig ajour – ta del av den senaste forskningen

Forskningen är en viktig del av METSO-handlingsplanen. Forsknings- och utvecklingsprojekten inom METSO producerar information för yrkesfolk inom skogs- och naturbranschen till stöd för arbetet och utvecklandet av verksamheten.

Publicerad 19.2.2016 kl. 9.14, uppdaterad 29.5.2019 kl. 15.03