METSO blanketter

För skogsägarna

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Är din skog i naturtillstånd eller finns det eventuellt värdefulla naturobjekt i din skog?

1. Om du vill ha mer information om handlingsplanen

Fyll i kontaktblanketten och välj närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) eller Finlands skogscentrals område på blankettens rullgardinsmeny. Vår kontaktperson för METSO kontaktar sedan dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.

Obs! Inom området för NTM-centralen i Lappland ingås det i regel inga permanenta skyddsavtal och görs inga markaffärer annat än i områdena Kemi, Keminmaa, Simo, Ranua, Tervola, Torneå, Övertorneå, Pello och Rovaniemi (karta över området).

2. När du vill göra en ansökan om METSO-skogsskydd

Ansökan används för att söka permanent eller tidsbegränsat skydd för 20 år hos NTM-centralen. När du fyller i METSO-ansökan inleds ditt METSO-ärende, men ansökan binder dig inte till något.

3. När du vill göra en ansökan om miljöstöd

Miljöstöd för skogsbruk kan beviljas om man i de åtgärder som hänför sig till skötseln och användningen av skogen beaktar den biologiska mångfalden på ett mer omfattande sätt än vad som anges i skogslagen.

För yrkesfolk

Blankett som kan fyllas i vid vidarebefordran av en skogsägares METSO-anbud till NTM-centralen:

Publicerad 8.2.2016 kl. 14.19, uppdaterad 10.2.2020 kl. 9.35