Metsäammattilainen – METSO on hyvää asiakaspalvelua

Kun asioit metsänomistajien kanssa, kerrothan heille

  • metsien monimuotoisuudesta
  • METSO-elinympäristöistä sekä
  • METSO-ohjelman tarjoamista vaihtoehdoista.

Useimmat metsänomistajat ovat kiinnostuneita metsänsä luonnonarvoista ja haluavat kuulla erilaisista vaihtoehdoista metsien käytössä, hoidossa ja suojelussa. Metsänomistaja luottaa sinun asiantuntemukseesi, kun hän tekee päätöksiä tai puntaroi eri vaihtoehtojen välillä.

Tunnista METSO-kohde

Tueksesi METSO-ohjelmassa on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät elinympäristöt, joihin vapaaehtoisen suojelun toimet pyritään kohdentamaan.

Välitä metsänomistajan METSO-kohde ELY-keskukselle tai Suomen metsäkeskukselle

Metsänomistaja voi itse hakea metsänsä suojelua. Tai sinä voit hänen puolestaan välittää METSO-tarjouksen ELY-keskukselle tai Suomen metsäkeskukselle.

ELY-keskukset ovat solmineet useimpien metsäorganisaatioiden, kuten metsänhoitoyhdistysten, Suomen metsäkeskuksen ja metsäyhtiöiden, kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla ELY-keskus maksaa myös METSO-tarjouksen välittäneelle organisaatiolle valmistelukorvauksen.

Kaavio. METSO-tarjouksen välittäminen ELY-keskukselle 556x595.png

Pysy ajan tasalla – seuraa uusimpia tutkimuksia

Tutkimus on tärkeä osa METSO-ohjelmaa. METSOn tutkimus- ja kehityshankkeet tuottavat tietoa metsä- ja luontoalan ammattilaisille käytännön työn tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.07, päivitetty 11.10.2019 klo 16.05