Miten METSO etenee - ympäristötukikohteet ja luonnonhoitoalueet

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008-2018 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 40 552 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 4 739 hehtaarille ja luonnonhoidon maastosuunnittelua 12 437 hehtaarille. Vähentynyt METSOn Kemera -rahoitus on viime vuosina pienentänyt voimassa olevien ympäristötukisopimusten ja toteutettujen luonnonhoitotöiden määrää.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt vuosina 2008-2018 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä 8 208 hehtaaria suojelualueita 808 metsänomistajan toimeksiannosta.

METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008-2018.
METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008-2018.
Julkaistu 19.2.2016 klo 15.17, päivitetty 25.9.2019 klo 13.06