Hur framskrider METSO?

Puronvarsilehto_Erkki Oksanen_Luke.jpg
© Markus Sirkka, miljöförvaltningens bildbank

Naturskyddsområden

Syftet med METSO-handlingsplanen är att det inrättas nya skyddsområden på en areal av sammanlagt 96 000 hektar fram till 2025. Genom samarbete mellan skogsägare och de som arbetar inom skogsbranschen har redan sammanlagt ca 64 540 hektar skyddats med stöd av naturvårdslagen under åren 2008–2017.

Miljöstödsobjekt och naturvårdsprojekt

I ekonomiskogarna har man som mål att som miljöstödsobjekt och genom naturvårdsprojekt skydda 82 000 hektar. Med skogsägarna har det ingåtts miljöstödsavtal  som omfattar 38 009 hektar, genomförts naturvårdplanering på 12 389 hektar och  naturvårdsåtgärder på 4 711 hektar.

METSO på statens mark

Även statens skyddar sina markområden.

Följ hur METSO framskrider

Du kan också följa hur METSO framskrider och i vilken utsträckning målen för METSO uppnåtts i de lägesrapporter som publiceras varje år och i halvtidsutvärderingarna. Följande halvtidsutvärdering av handlingsplanen görs 2018. Bekanta dig med materialet (på finska):

Publicerad 16.2.2016 kl. 9.37, uppdaterad 11.12.2018 kl. 16.00