Kontaktinformation

Miljöministeriet

Miljöråd Mikko Kuusinen
tfn 0295 250 144
mikko.kuusinen(at)ym.fi

Överinspektör Päivi Gummerus-Rautiainen
tfn 0295 250 240
paivi.gummerus-rautiainen(at)ym.fi

Kommunikationsexpert Jussi Palmén
tfn 0295 250 219
jussi.palmen(at)ym.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativa tjänstemannen Ville Schildt
tfn 029 516 2190
ville.schildt(at)mmm.fi

Informatör Iina Bister
tfn 029 516 2276
iina.bister(at)mmm.fi

Finlands miljöcentral

Projektchef Kimmo Syrjänen
tfn 0295 251 666
kimmo.syrjanen(at)ymparisto.fi  

Projektchef Saija Kuusela
tfn 0295 251 647
saija.kuusela(at)ymparisto.fi

Naturresursinstitutet

ForskareTerhi Koskela
tfn 029 532 5146
terhi.koskela(at)luke.fi

Publicerad 16.2.2016 kl. 9.36, uppdaterad 7.9.2016 kl. 18.50