Aktuellt

Pressmeddelanden RSS

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

22.2.2018
Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.

Publicerad 28.1.2016 kl. 9.44, uppdaterad 28.1.2016 kl. 9.44