Aktuellt

METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg

Handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald METSO förnyade de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna – vi ska bli bättre på att identifiera värdefulla skogsmiljöer

26.4.2016
Nya naturvårdsbiologiska urvalskriterier för perioden 2016–2025 har offentliggjorts inom ramen för METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. Urvalskriterierna riktar sig till de professionella aktörer inom skogs- och miljöområdet som bland de objekt som skogsägarna bjuder ut väljer ut objekt som ska få permanent eller tidsbegränsat skydd, eller som hjälper skogsägarna med att bjuda ut sådana objekt.
Läs mer

SKOGSÄGARENS BERÄTTELSER

Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg, Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg

1001 tapaa tykätä metsästä