METSO-yhteistoimintaverkostot

METSO-metsässä
© Kuva: Kimmo Syrjänen

Metsien suojelu, hoito ja muu käyttö sovitetaan yhteen METSO-yhteistoimintaverkostoissa. Verkostot perustuvat metsänomistajien, ELY-keskusten, Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden sekä METSOn eri sidosryhmien yhteistyöhön.

Verkoston avulla voidaan esimerkiksi ylläpitää metsämaisemaa, kehittää metsien virkistyskäyttöä tai edistää erilaisten metsäisten elinympäristöjen luonnonhoitoa.

Tiesitkö, että

 • Verkostojen ideana on pilotoida uusia metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinoja sekä edistää uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
 • Verkostoilla turvataan toisiinsa kytkeytyvien metsien monimuotoisuutta ja kehitetään niiden hyödyntämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Myös erilaiset sosiaalisen kestävyyden näkökulmat, esimerkiksi luontokasvatus tai metsien terveysvaikutusten konkretisointi, sopivat verkostohankkeiden teemoiksi.
 • Verkostohanketta voi vetää esimerkiksi ympäristö- tai metsäalan organisaatio, kyläyhdistys, urheilu- tai metsästysseura tai muu paikallinen yhdistys. Verkostojen muodostaminen tai niihin liittyminen on vapaaehtoista.
 • Yhteistoimintaverkoston voi käynnistää, vaikka siihen osallistuvien metsänomistajien metsät eivät muodostaisi yhtenäistä aluetta. Verkostot voivat olla yhtä hyvin paikallisia tai sijaita usean kunnan alueella.

Verkostojen rahoitus

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittavat verkostohankkeita erillisten hankehakujen kautta. Rahoitusta on myönnetty mm. hankkeiden koordinointiin. Verkostohanke voi myös olla osa Euroopan unionin rahoittamaa hanketta tai maaseutuhanketta.

Käynnissä olevat yhteistoimintaverkostot ja niiden tavoitteet (suluissa vetäjät ja toimintavuodet)

 • Suuret petolinnut monimuotoisuuden osana – työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille:
  Edistää metsäpetolintujen ja muiden varttunutta metsää suosivien lajien esiintymistä talousmetsämaisemassa tekemällä metsänomistajille ja metsäammattilaisille ohjeita mm. sopivien pesäpaikkojen ja pesäpuiden säästämiseksi. Tutustu verkostoon ja hankkeen tuottamiin ohjeisiin (luomus.fi) (Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, 2016–2018).

 • Metsänomistajien luontoverkosto:
  Luoda kokemuksia vaihtava metsänomistajien vertaisryhmä luontoarvoista kiinnostuneille metsänomistajille. Luontoverkoston toiminta on metsänomistajien keskinäistä ja tasa-arvoista vertaistoimintaa, luottamuksellista ja ilmaista. Hankkeen kautta metsänomistajan on mahdollista saada tietoa metsänsä luontoarvoista. Tutustu verkostoon (blogspot.fi) tai liity hankkeen Facebook-ryhmään (Länsi-Suomen Luontoarvoyhdistys Koppelo ry, 2016–2019).
 • Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi:
  Sovittaa yhteen Kuusamon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontomatkailu etenkin yksityismetsien METSO-kohteilla. Hankkeessa mm. valmistellaan maastoreittejä yksityismetsiin sekä luodaan sopimusmalli metsänomistajien ja luontomatkailuyritysten käyttöön. Lisätietoa verkoston toiminnasta (Suomen metsäkeskuksen tiedote 20.12.2017) (Suomen metsäkeskus, 2017–2019).

Yhteistoimintaverkostoja koskevia seurantaraportteja ja muita julkaisuja löydät metsonpolun Aineistot-sivulta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, puh.050 347 4663, etunimi.sukunimi@ym.fi

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.7.2018 klo 15.53, päivitetty 31.7.2018 klo 11.07