METSO-tutkimus

Tutkija metsässä_2
© Kuva: Terhi Ryttäri

METSO-ohjelmaa tukevaa tutkimusta tehdään pääasiassa yliopistoissa, eri tutkimuslaitoksissa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Luken METSO-tutkimus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) METSO-tutkimushankkeet tuottavat ajantasaista tietoa muun muassa METSO-elinympäristöistä, toimenpiteiden toimivuudesta, eri toimijatahojen näkemyksistä ja ohjelman kehitystarpeista.

SYKEn METSO-tutkimus

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) METSO-ohjelman toteutusta tukevaa tutkimusta ja kehittämistä tehdään etenkin Helsingin yliopistossa kehitetyn Zonation-ohjelmiston avulla. Paikkatiedon käyttöön perustuvan ohjelmiston avulla tunnistetaan mm. metsiä, joissa on paljon erilaista lahopuuta ja jotka ovat kytkeytyneet hyvin muihin laadukkaisiin metsäalueisiin ja suojelualueisiin.

 

Lisätietoja METSO-tutkimuksesta:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Irja Löfström, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 322 418, etunimi.sukunimi@luke.fi

Julkaistu 20.7.2018 klo 10.06, päivitetty 11.12.2018 klo 15.51