Miten METSO etenee valtion mailla

 

veden johtaminen ojasta alkuperäiseen uomaan kuivuneelle suolle
Veden ohjaaminen ojasta alkuperäiseen uomaansa kuivuneelle suolle tehdään kaivinkonetyönä. © Kuva: Reijo Hokkanen

Metsähallituksella on merkittävä rooli METSOn toteutuksessa. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oy toteuttavat METSO-ohjelmalle asetettuja tavoitteita monin eri keinoin sekä luonnonsuojelualueilla että talousmetsissä.

Metsähallitus Luontopalvelut toteuttaa METSO-ohjelmaa sekä valtion omistamilla että yksityisillä luonnonsuojelualueilla. METSOn toteutukseen kuuluvat luonnonsuojelualueilla tehtävä elinympäristöjen ennallistaminen ja luonnonhoito sekä erilaiset lajisto- ja luontotyyppikartoitukset. Ennallistamistoimina tehdään esimerkiksi suo-ojien tukkimista ja ennallistavia metsänpolttoja. METSO-ohjelman toteutuskaudella ennallistamista ja luonnonhoitoa on tehty luonnonsuojelualueilla vuoden 2017 loppuun mennessä yli 22 000 hehtaarilla. Samana aikana luontotyyppi-inventointeja on tehty yli 150 000 hehtaarilla. Lajistoinventointeja on tehty lähes 19 000 hehtaarilla ja linnuston linjalaskentoja 2 600 kilometrillä.

Metsähallitus Metsätalous Oy toteuttaa METSO-ohjelmaa tekemällä luonnonhoitoa valtion talousmetsissä esimerkiksi tekemällä poiminta- ja pienaukkohakkuita, ennallistamalla soita sekä polttamalla säästöpuuryhmiä. Vuonna 2017 näitä toimenpiteitä tehtiin yli 4 000 hehtaarilla.

Tarkempia tietoja METSO-ohjelman toteutuksesta valtion mailla löytyy Metsähallituksen METSO-sivuilta sekä METSO-ohjelman vuosittaisista tilannekatsauksista.

METSO suojellut talouskäytössä olleita valtion metsiä

Valtion talouskäytön piirissä olleita metsiä on siirtynyt vuodesta 2008 lähtien METSO-ohjelman perusteella pysyvään suojeluun yli 28 000 hehtaaria. Vuonna 2009 Metsähallituksessa valittiin suojelukohteiksi 13 600 hehtaaria, josta 10 043 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit. Vuonna 2014 määriteltiin 14 784 hehtaaria uusia suojelukohteita, näistä noin 13 000 hehtaaria täyttää METSO-kriteerit.

Valtion maiden suojelupäätökset perustuvat valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksiin. Suojeltavien kohteiden valinnassa Metsähallitus on toiminut edelläkävijänä Helsingin yliopistossa kehitetyn Zonation-päätösanalyysiohjelmiston käytössä maassamme.

Julkaistu 29.3.2016 klo 13.30, päivitetty 16.8.2018 klo 9.56