Miten METSO etenee - ympäristötukikohteet ja luonnonhoitoalueet

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008-2017 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 38 009 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 4 711 hehtaarille ja luonnonhoidon maastosuunnittelua 12 389 hehtaarille. Vähentynyt METSOn Kemera -rahoitus on viime vuosina pienentänyt voimassa olevien ympäristötukisopimusten ja toteutettujen luonnonhoitotöiden määrää.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt vuosina 2008-2017 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä 7 126 hehtaaria suojelualueita 706 metsänomistajan toimeksiannosta.

Suomen metsäkeskuksen METSO-toteutus 2008-2017
METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008-2017.
Julkaistu 19.2.2016 klo 15.17, päivitetty 11.4.2018 klo 10.08